Erdbewegung-Osteuropa

Participarea incognito la licitatiile publice nu va mai fi admisa

Nu toate firmele vor mai putea participa la procedurile de atribuire a contractelor publice. În acest sens, au fost propuse noi modificări legislative prin care societățile comerciale care au un acționariat netransparent să nu poată participa la procedurile de achiziție publică. Totodată, sunt vizați operatorii economici organizați ca societate pe acțiuni la purtător.

Acționariatul netransparent a permis ca multe contracte de investiții publice să fie atribuite unor firme controlate de fapt de politicieni sau diverse grupuri de interese. Situația a favorizat corupția la nivel înalt.

În anul 2018, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat și de Guvern.

Ajunsă în Camera Deputaților, la începutul lunii iunie a acestui an, plenul a hotărât retrimiterea propunerii legislative la comisiile sesizate în fond. Membrii acestora au hotărât să propună plenului spre adoptare propunerea legislativă, cu amendamente.

Deputații explică faptul că această normă este absolut necesară pentru a elimina situațiile de conflicte de interese precum în cazul Liviu Dragnea, care în calitate de Președinte al Consiliului Județean Teleorman  a atribuit contracte de lucrări către TelDrum, firmă controlată de acesta, prin deținerea de acțiuni la purtător.

Proiectul de lege, ce urmează să fie votat de Camera Deputaților, prevede că autoritatea contractantă va avea dreptul să solicite, iar operatorul economic va fi obligat să comunice datele de identificare a deținătorilor/beneficiarilor reali ai acțiunilor la purtător. Aceasta în situația în care forma de organizare a operatorului economic ofertant/candidat, terț susținător sau subcontractant la procedură este de societate pe acțiuni, cu capital social reprezentat prin acțiuni la purtător.

Reprezentantul legal al operatorului economic va depune o declarație pe propria răspundere cu privire la deținătorii/beneficiarii reali ai acțiunilor la purtător.

Autoritatea contractantă va fi obligată să excludă din procedura de atribuire orice operator economic, organizat ca societate pe acțiuni, al cărui capital social este reprezentat prin acțiuni la purtător și care nu face dovada identității deținătorilor/beneficiarilor reali ai acțiunilor la purtător.

De asemenea, va fi considerată situație generatoare de conflict de interese situația în care ofertantul individual / ofertantul asociat / candidatul / subcontractantul propus / terțul susținător organizat ca societate pe acțiuni cu capital social reprezentat prin acțiuni la purtător nu respectă prevederile legate de transparență, prezentate mai sus.

Deputații susțin că, în contextul în care se atribuie contracte din bani publici, este imperativ necesar ca acționariatul operatorilor economici să fie cunoscut atât de către autoritatea contractantă, cât și de către populație.

 

 

 

Citiți și:

Proiect imobiliar, propus intr-o zona protejata a Capitalei

Proiecte dintr-un parc industrial, in aprobare

Ansamblu industrial langa Bucuresti, pe mai mult de 1 ha

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 4/iunie 2020

Sus
Translate »