Oferte locuri de munca top

Performanta energetica a cladirilor: forma finala a legii

Măsurile pentru creșterea performanței energetice a clădirilor, cerințele de confort interior, de nivel optim, din punctul de vedere al costurilor și al cerințelor de performanță energetică au fost modificate de mai multe ori în ultimii ani. Din această cauză, Legea privind performanța energetică a clădirilor a fost republicată ieri în Monitorul Oficial. (document atașat la finalul articolului).

Cele mai recente modificări ale legii au fost făcute vara aceasta, dintre care amintim:

* Clădirile cu consum de energie aproape 0 sunt clădiri cu o performanţă energetică foarte ridicată, la care necesarul de energie pentru asigurarea performanţei energetice este aproape egal cu zero sau este foarte scăzut şi este acoperit astfel:

– în proporţie de minimum 30%, cu energie din surse regenerabile inclusiv cu energie din surse regenerabile produsă la faţa locului sau în apropiere pe o rază de 30 de km față de coordonatele GPS ale clădirii, începând cu anul 2021;

– proporţiile minime de energie din surse regenerabile, inclusiv cu energie din surse regenerabile produsă la faţa locului sau în apropiere, pe o rază de 30 de km față de coordonatele GPS ale clădirii pentru perioadele 2031 – 2040, 2041 – 2050 şi după 2051 se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

* Cerințe pentru performanța energetică

În cazul clădirilor noi, precum și în cazul renovării majore a clădirilor existente, vor trebui respectate cerințele cu privire la performanța energetică globală, instalarea corectă, dimensionarea, reglarea și controlul sistemelor tehnice.

Aceste cerințe vizează cel puțin următoarele:

– sistemele de încălzire a spațiilor;

– sistemele de răcire a spațiilor;

– sistemele de preparare a apei calde menajere;

– sistemele de ventilare;

– sistemele de iluminat integrate;

– sistemele de automatizare și control;

– sistemele de generare de energie electrică in situ;

– o combinație a acestor sisteme.

Cerințele se aplică pentru sistemele tehnice noi ale clădirilor, precum și pentru înlocuirea și pentru îmbunătățirea sistemelor existente, în măsura în care, prin proiectul tehnic de execuție se stabilește că acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, funcțional și economic.

Pentru clădirile existente, proprietarii/administratorii acestora sunt obligaţi să instaleze, în măsura în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic şi economic, dispozitive de autoreglare a temperaturii, la înlocuirea generatoarelor de căldură/frig.

* Inspecția sistemelor de încălzire

Nu vor fi supuse inspecției din punct de vedere energetic a sistemelor de încălzire ale clădirilor/unităților de clădire următoarele sisteme:

– sistemele tehnice ale clădirilor care fac în mod explicit obiectul unui criteriu convenit de performanţă energetică sau al unui acord de natură contractuală în care se specifică un nivel convenit de îmbunătăţire a eficienţei energetice. Sistemul exceptat de la inspecţii va fi consemnat în baza de date cu inspecţiile, împreună cu durata contractului şi perioada pentru care se aplică excepţia, şi va fi verificat de către autorităţile competente în domeniu, pentru stabilirea condiţiilor de echivalenţă;

– sistemele tehnice ale clădirilor nerezidențiale, care au sisteme de automatizare și control;

– sistemele tehnice ale clădirilor rezidențiale, cu funcționalități specifice de monitorizare și control.

* Strategia de renovare pe termen lung

Pentru sprijinirea renovării parcului naţional de clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei va elabora o strategie de renovare pe termen lung.

Strategia de renovare va fi documentul de bază pentru realizarea renovării clădirilor pentru obținerea eficienței energetice a acestora în raport cu celelalte strategii aflate la nivel național.

Prin aceasta va fi stabilită o foaie de parcurs cu măsuri şi indicatori de progres măsurabili la nivel naţional, având în vedere obiectivul pe termen lung pentru anul 2050 de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră din Uniunea Europeană cu 80-95% prin raportare la nivelul acestora din anul 1990.

 

Descărcați aici Legea privind performanța energetică a clădirilor

 

 

 

 

Citiți și:

Cum se prefigureaza certificarea constructorilor de drumuri 

Ce preturi practica un depozit cu ”oferte de lichidare de stoc”

Un nou ansamblu rezidential a primit autorizatia de construire

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 6/septembrie 2020

Sus
Translate »