Oferte locuri de munca top

Peste 1 mil de hectare, in licitatie spre inregistrare in sistemul cadastral

Urmează să fie realizate lucrări cadastrale pentru o suprafață totală estimată la 1,2 milioane de hectare. În acest sens, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară – ANCPI a inițiat o procedură de licitație pentru achiziționarea serviciilor de înregistrare sistematică în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor din 215 de unități administrativ-teritoriale din 37 de județe.

Achizițiile se desfășoară pe loturi, fiecare comună reprezentând un lot. Suprafața totală estimată a  celor 215 loturi este de 1.294.509 de hectare.

Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematică constau în: organizarea lucrărilor sistematice de cadastru, recunoaşterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publică, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregătirea fişei de date a imobilului, identificarea deţinătorilor şi colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, primirea şi soluţionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.

Procedura va fi finalizată cu încheierea de contracte multianuale/lot pentru o perioadă de 24 de luni.

Valoarea estimată a contractului este de 169.580.679 de lei fără TVA.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 25 noiembrie 2019.

Finanțarea acestor servicii este asigurată din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional – Proiectul major privind „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”.

Proiectul completează obiectivul Programului național de cadastru și carte funciară (PNCCF) prin realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică pentru 5.758.314 ha din 660 UAT-uri situate în zone rurale ale României.

Valoarea totală a proiectului este 312.891.155 de euro, din care 265.957.482 reprezintă fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și 46.933.673 – cofinanțare de la bugetul de stat.

Anunțul publicat pe SEAP are numărul CN1015932 – “Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilelor Etapa 2 – 215 UAT- uri din 37 de județe”.

 

Descărcați aici Lista celor 215 de UAT-uri pentru care au fost demarate procedurile de atribuire

 

 

 

 

Citiți și:

Aproape 700 de apartamente noi se vor adauga in portofoliul unui dezvoltator

A fost autorizata prima faza a unui proiect ce va cuprinde 550 apartamente

Spatii noi de productie si depozitare, pe circa 6 mii mp suprafata construita

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 7/oct 2019

Sus
Translate »