Erdbewegung-Osteuropa

Peste 8 mil euro pentru infrastructura si instalatiile avariate, din fonduri speciale

Peste 8 milioane de euro a primit România pentru lucrările necesare în urma dezastrelor naturale din regiunea de Nord-Este a țării. Această sumă a fost acordată din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene (FSUE), fond special creat pentru situațiile de urgență.

Fondurile au fost aprobate de către Comisia Europeană la data de 11 octombrie 2019, iar suma urmează să fie virată în perioada următoare.

Pentru accesarea fondurilor, printr-un nou proiect de HG va fi stabilit cadrul general de reglementare a granturilor FSUE şi procedura de decontare din FSUE a operaţiunilor de urgenţă și recuperare întreprinse de statul român ca urmare a calamităţilor.

Proiectul de HG propune reglementarea unui mecanism general pentru implementarea granturilor FSUE, prin stabilirea raporturilor dintre instituţiile implicate şi a aspectelor financiar-contabile privind decontarea cheltuielilor eligibile.

Rambursarea efectivă a cheltuielilor din FSUE va fi realizată strict pe baza unui proces de evaluare a documentelor justificative tehnice şi economice înaintate de beneficiarii finali, în conformitate cu procedurile de justificare a cheltuielilor din FSUE agreate cu Comisia Europeană. Repartizarea iniţială a grantului către fiecare autoritate de implementare, stabilită prin acordurile de implementare, va fi estimativă, existând posibilitatea realocării sumelor necheltuite între autorităţile de implementare.

Ce se poate finanța prin FSUE

Granturile din FSUE primite de România vor putea fi utilizate pentru decontarea cheltuielilor publice eligibile aferente următoarelor tipuri de operațiuni de urgență și de recuperare, care sunt finalizate până la expirarea termenului de implementare a subvenţiei, respectiv:

* repunerea în funcțiune a infrastructurilor și a instalațiilor în domeniile energiei, apelor și apelor uzate, telecomunicațiilor, transporturilor, sănătății și învățământului;

* furnizarea de cazare temporară și finanțarea serviciilor de salvare pentru satisfacerea nevoilor populației afectate;

* securizarea infrastructurilor de prevenție și măsurile de protejare a patrimoniului cultural;

* curățarea zonelor afectate de catastrofă, inclusiv a zonelor naturale, în concordanță, după caz, cu abordările centrate pe ecosisteme, precum și refacerea imediată a zonelor naturale afectate, în scopul evitării efectelor imediate provocate de eroziunea solului.

Valabilitatea fondurilor

Conform prevederilor Regulamentului FSUE, România are la dispoziţie o perioadă de 18 luni pentru utilizarea şi consumarea grantului, care începe odată cu transferul grantului în contul Secretariatului General al Guvernului (SGG), iar orice sumă rămasă neutilizată la finalizarea perioadei de implementare trebuie returnată Comisiei.

 

Descărcați aici Proiectul de HG

 

 

 

 

 

Citiți și:

Turn cu 18 niveluri, locuinte si birouri, in autorizare in provincie

Este in pregatire un amplu proiect imobiliar pe un teren de peste 9 ha

Mare ansamblu mixt, in pregatire in nordul Capitalei

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 7/oct 2019

Sus
Translate »