Oferte locuri de munca top

Planuri pentru eficienta energetica a localitatilor din tara

Fiecare localitate cu o populație mai mare de 5 mii de locuitori ar urma să aibă propriul său program de creștere a eficienței energetice, pe care îl va actualiza anual.

În acest sens, modelul pentru întocmirea Programului de îmbunătățire a eficienței energetice aferent localităților cu o populație mai mare de 5.000 de locuitori urmează să fie aprobat de către ANRE.

Modelul introduce, în primul rând, o structură minimală de întocmire a Programului de îmbunătățire a eficienței energetice, (conform cu documente similare realizate pe plan internațional), precum și chestionare de evaluare a capacității de management energetic local, care să ofere informații asupra bazelor de date existente si procedurilor de gestiune energetică aplicate. Totodată, modelul oferă posibilitatea de calculare a unor indicatori de eficiență energetică, care să permită evaluarea și compararea performanțelor energetice locale,cu valori de referință medii înregistrate la nivel european, dar și o formă de raportare unică -aceasta va permite centralizarea datelor și sinteza acestora la nivel național, în vederea evaluării impactului.

Programul are o viziune pe termen de cel puțin 3-6 ani

În cadrul Strategiei de dezvoltare locală,unul din obiectivele specifice este politica privind problemele energetice, de aceea Programul de îmbunătățire a eficienței energeticeeste un instrument important în elaborarea unei viziuni pe termen de cel puțin 3-6 anicare să definească evoluția viitoare a comunității, ținta spre care se va orienta întregul proces de planificare energetică.

Stabilirea obiectivelor în acest termen contribuie la creșterea  capabilității departamentelor și structurilor de execuție aflate sub autoritatea Consiliului local al municipiului /localității de a gestiona problematica energetică și, în același timp, de a adopta o abordare flexibilă, orientată către piață și către consumatoriisi producătorii de energie, în scopul de a asigura dezvoltarea economică a municipiului/localității și de a asigura protecția corespunzătoare a mediului.

Necesitatea aprobării modeluluipentru întocmirea Programului vine în contextul Legii nr 121/2014 privind eficiența energetică, prin care au fost introduse noi elemente pentru susținerea eficienței energetice la nivel local :

* Obligativitatea existenței unui manager energetic autorizat pentru localitățile cu mai mult de 20.000 de locuitori

* Extinderea obligativității realizării planului de creștere a eficienței energetice până la nivelul localităților cu peste 5.000 de locuitori.

În acest context ANRE a considerat utilă necesitatea aprobării unui model, care să contribuie la creșterea capacității autorităților locale în realizarea unor documente de conformare relevante, bazate pe o cunoaștere corectă a modului în care se consumă energia în sectorul municipal.

De asemenea,acesta este un instrument util pentru autoritățile locale la fundamentarea și întocmirea caietelor de sarcini privind achizițiile publice de produse și servicii care să țină seama de aspectele de eficiență energetică și de management energetic pentru localități.

 

Descărcați aici Proiectul de decizie ANRE

 

 

 

 

Citiți și:

Viitoare hala de depozitare de circa 12000 mp

Cine va moderniza doua piste ale unui aeroport

Bloc cu 14 niveluri, in pregatire in Capitala

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 4/ iunie 2019

Sus
Translate »