Erdbewegung-Osteuropa

PNDL: ce schimbari aduce o noua Ordonanta de Urgenta

De ieri, Programul Național de Dezvoltare Locală a fost modificat printr-o nouă Ordonanță de Urgență. Noile prevederi din OUG nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative au intrat în vigoare prin publicarea în Monitorul Oficial.

Astfel, în cadrul PNDL, în situația în care solicitările de transfer depășesc 80% din creditele bugetare disponibile în anul în curs, prevăzute în buget, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației va proceda astfel:

* înștiințează beneficiarii contractelor de finanțare cu privire la data-limită estimată până la care aceștia mai pot depune solicitări;

* efectuează transferurile către beneficiari în limita creditelor bugetare disponibile, în ordinea cronologică a depunerii solicitărilor;

* în situația în care după solicitările depuse se constată că mai sunt sume disponibile, MLPDA înștiințează beneficiarii asupra acestui fapt și prelungește termenul de depunere a solicitărilor până la utilizarea integrală a creditelor bugetare aprobate cu această destinație;

* în cazul în care cuantumul solicitărilor depuse depășește creditele bugetare aprobate în bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației cu această destinație, acestea se restituie beneficiarilor.

După primirea înștiințării cu privire la data-limită pentru depunerea solicitărilor, beneficiarii dispun măsurile necesare evitării înregistrării de arierate, respectiv sistarea livrării de bunuri, prestarea de servicii, execuția de lucrări sau continuă implementarea obiectivelor de investiții din surse proprii sau alte surse legal constituite.

Din ianuarie 2020, beneficiarii nu mai transmit solicitări de finanțare pentru alte obiective de investiții pentru etapa a II a A Programului național de dezvoltare locală.

Ce prevederi au fost abrogate

Prin OUG 1/2020 a fost aprogată prevederea prin care sumele necesare pentru decontarea de către beneficiari a bunurilor / serviciilor / lucrărilor executate aferente solicitărilor de transfer care se înregistrează la Ministerul Lucrărilor Publice până în ultima zi lucrătoare a lunii noiembrie a fiecărui an erau transferate beneficiarilor până la sfârșitul anului bugetar în care au fost înregistrate.

Totodată, a fost abrogată posibilitatea ca, în situația existenței unor credite bugetare disponibile, sumele aferente solicitărilor de transfer depuse după ultima zi lucrătoare a lunii noiembrie a fiecărui an să fie transferate beneficiarilor în limita creditelor bugetare aprobate pentru anul în curs.

Descărcați aici Modificările PNDL – OUG 1/2020

 

 

 

 

Citiți și:

Viitor parc comercial si centru de agrement

Lucrari de modernizare a unui port, cu peste 90 mil euro

Proiectarea unui pod, in licitatie competitiva

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/nov – dec 2019

Sus
Translate »