Oferte locuri de munca top

PNDL: marele castigator al rectificarii bugetare

Rectificarea bugetului de stat propusă de Ministerul Finanțelor vizează diminuarea creditelor bugetare ale celor mai mulți dintre ordonatorii principali de credite. În plus, la mai toate ministerele au fost propuse diminuări ale cheltuielilor cu salariile.

De remarcat la aproape toate ministerele este nivelul redus al execuției bugetare pe primul semestru, acestea necheltuind fondurile alocate. Au făcut ”economii” mai ales la proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile.

În schimb, Ministerul Dezvoltării Regionale va primi la rectificarea bugetară un plus de 970,5 milioane lei per sold, propunere care are în vedere asigurarea a 1,5 miliarde lei pentru Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL).

Finanțele au identificat economii pe care Ministerul Dezvoltării le-a făcut în semestrul I, în sensul că nu au fost efectuate investițiile prevăzute ale agenților economici (-300 milioane lei, unde execuția semestrială raportată la prevederile anuale a reprezentat 43,7%). De asemenea, la capitolul ”proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile” nu s-a cheltuit suma de 201 milioane lei (execuția pe primul semestru raportată la prevederile anuale a fost de 26,8%).

Ministerul Transporturilor va pierde la rectificarea bugetară din această vară 128,8 milioane lei. Propunerea de diminuare a cheltuielilor bugetare a avut în vedere execuția pe primul semestru al anului 2019 raportată la prevederile bugetare aprobate pe anul 2019 (numai 28,5% din prevederea anuală aprobată), după cum arată cei de la Finanțe.

La Ministerul Transporturilor s-au identificat economii, în principal, la:

– transferuri către instituțiile publice și companiile naționale din subordinea/coordonarea ministerului (-100 milioane lei, unde execuția semestrială față de prevederile anuale a reprezentat 31,5%); media plăților lunare pe primele 6 luni a fost de 137,9 milioane lei/lună, iar media rămasă de utilizat pe următoarele 6 luni, după rectificare, fiind de 277,3 milioane lei /lună;

* proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (-70 milioane lei, unde  execuția la nivelul primului semestru față de prevederile anuale a reprezentat 27,5%, media plăților lunare fiind de 19,2 milioane lei/lună, media rămasă de utilizat pe următoarele 6 luni, după rectificare, fiind de 38,9 milioane lei/lună);

S-au alocat fonduri pentru derularea investițiilor agenților economici de sub autoritatea ministerului (83 milioane lei) și pentru plata rambursărilor de credite externe (13,8 milioane lei).

Între ministerele cu tăieri importante de buget  menționăm, în principal:

* Ministerul Educației Naționale: -1,03 miliarde de lei. Execuția la semestrul I este de 46% din bugetul aprobat.

* Ministerul Fondurilor Europene: -681,9 milioane lei. Execuţia la semestrul I este de 18% din bugetul aprobat. S-au identificat economii în principal la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile -663,2 milioane lei.

* Ministerul Cercetării și Inovării: -369,1 milioane lei. Execuţia la semestrul I este de 26% din bugetul aprobat. Au fost efectuate reduceri la proiecte cu finanțare din FEN postaderare 2014-2020: -300 mil lei, având în vedere atât gradul de utilizare în primul semestru (1,4% din prevederile anuale), cât și nedemararea unor proiecte pe care ministerul și le-a propus să le implementeze începând cu acest an.

* Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale: -310,4 milioane lei. Execuţia la semestrul I este de 34% din bugetul aprobat.

S-au identificat economii în principal la transferuri între unități ale administrației publice -277,4 milioane lei. Propunerea de rectificare are în vedere gradul de execuție al cheltuielilor pe primele 6 luni de 33%, media plăților lunare fiind de 109,7 milioane lei/lună, media rămasă de utilizat pe următoarele 6 luni, după rectificare, fiind de 176,6 milioane lei/lună;

* Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat: -243 milioane lei. Execuţia la semestrul I este de 1,5% din bugetul aprobat.  

* Ministerul Economiei: -225,6 milioane lei per sold. S-au identificat economii în principal la proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (-200 milioane lei, unde execuția semestrială raportată la prevederile anuale a fost de 0,1%), investiții ale agenților economici cu capital de stat (-122,5 milioane lei, unde execuția semestrială raportată la prevederile anuale a fost de 0,9%),

S-au asigurat sume pentru majorarea contribuției statului la operatorii economici din industria de apărare de sub autoritatea ministerului (105,2 milioane lei) și pentru programele de conservare și închidere a minelor (8,7 milioane lei).

* Secretariatul General al Guvernului: -143,6 milioane lei per sold. Pentru finanțarea cultelor religioase recunoscute în România s-au alocat suplimentar 97 milioane lei.

* Ministerul Apelor și Pădurilor: -138,9 milioane lei. S-au identificat economii în principal la proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (-61,9 milioane lei, unde execuția a reprezentat 6,1%).

Vor beneficia de majorarea bugetului alocat:

* Ministerul Finanțelor Publice – Acțiuni Generale va primi +2.243,6 milioane lei din care: +2.150 milioane lei contribuția României la bugetul Uniunii Europene, +566,352 milioane lei la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, +56,734 milioane lei pentru rambursări de credite în contul împrumuturilor preluate de Ministerul Finanțelor.

* Ministerul Muncii și Justiției Sociale: +326,4 milioane lei per sold, în principal prin majorarea transferurilor de echilibrare către bugetul asigurărilor sociale de stat cu suma de 517,4 milioane lei și a cheltuielilor de personal cu 50 milioane lei, diminuarea cu suma de 200 milioane lei la transferuri între unități ale administrației publice care înregistrează un nivel scăzut al execuției (9,9% din an, respectiv 52,7% din semestru) în principal din nerealizarea programelor de interes național, precum și a cheltuielilor aferente proiectelor cu finanțare din FEN cu 30 milioane lei unde execuția este de 13,5% din an

* Ministerul Mediului: + 92,2 milioane lei per sold. Propunerea are în vedere, în principal, asigurarea sumei de 135 milioane lei pentru finalizarea procesului de restituire a taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, a taxei pe poluare pentru autovehicule, a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi a timbrului de mediu pentru autovehicule.

S-au identificat economii la proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (-100 milioane lei unde execuția a reprezentat 3,71% din prevederea anuală) și active financiare (- 3 milioane lei).

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/ iul-aug 2019

Sus
Translate »