Oferte locuri de munca top

POR: actualizare mai usoara a graficului cererilor de pre-finantare, rambursare sau plata

A intrat în vigoare o nouă facilitate pentru beneficiarii Programului Operațional Regional 2014 – 2020, conform unei instrucțiuni emise de Autoritatea de Management.

Procesul de trasmitere a Graficului cererilor de pre-finanțare/rambursare/plată actualizat de către beneficiari a devenit mai flexibil.

Astfel, pe parcursul implementării proiectelor finanțate în cadrul POR 2014 – 2020, beneficiarii vor înștiința OI/AM asupra:

* modificării informațiilor incluse în Anexa 4 – Graficul cererilor de prefinanțare / rambursare / plată la contractul de finanțare ori de câte ori este necesar, dar cu cel puțin 30 zile înainte de data previzionată de depunere a următoarei cereri de rambursare/plată

* stadiului derulării și situației financiare a proiectului.

Beneficiarii își asumă, prin comunicarea Anexei 4, corectitudinea și realitatea informațiilor transmise către OI/AM, graficele eronate având consecințe asupra contractelor de finanțare, în responsabilitatea Beneficiarilor, precum și la nivelul POR.

Informările și graficele actualizate vor fi transmise de Beneficiari exclusiv prin Modulul Comunicare din MYSMIS – secțiunea Financiar și vor fi luate în considerare de către OI în îndeplinirea responsabilităților legate de implementare, inclusiv la întocmirea și înaintarea către AM a previziunilor de cash-flow, alături de alte informații necesare pentru realizarea unor previziuni realiste.

Odată cu transmiterea cererii de rambursare finală, beneficiarii vor iniția în MYSMIS procedura de modificare a contractelor de finanțare prin Notificare, în vederea actualizării secțiunii “Graficul de rambursare” din cererile de finanțare și a Anexei 4 – Graficul cererilor de prefinanțare/rambursare/plată, pentru a reflecta derularea reală a prefinanțărilor/rambursărilor/plăților la nivelul proiectului.

Notificarea va urma etapele procedurale aplicabile acestei categorii de modificare a contractului de finanțare.

 

Descărcați aici Instrucțiunea POR

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2020

Sus
Translate »