TOPUL Constructorilor
Oferte locuri de munca top

POR: modificari pentru limita valorii totale a doua tipuri de proiecte

Au fost modificate limitările pentru valoarea totală a proiectelor / valoarea totală eligibilă a proiectelor din cadrul unor apeluri aferente a două priorități de investiții din Programulul Operațional Regional (POR). Aceasta printr-un ordin de modificare emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Mai exact, este vorba despre apelurile aferente priorităţilor de investiţii 5.1 (patrimoniu cultural), cu execepţia apelurilor de proiecte nefinalizate pentru 5.1, şi respectiv 7.1 (infrastructură de turism).

Modificările au fost realizate pentru aplicarea prevederilor:

* articolului din 271 din REGULAMENTUL (UE, Euratom) 2018/1046, prin care se amendează Regulamentul (UE) nr. 1301/2013,

* articolului 71 din OUG 114/2018, care implică necesitatea actualizării valorilor eligibile ale proiectelor/contractelor de finanţare, prin modificarea şi actualizarea contractelor de lucrări sau a valorilor estimate pentru procedurile respective de achiziţie, respectiv pentru actualizarea, dacă este cazul, pentru perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019, a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată în domeniul construcţiilor, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră.

Astfel, prin decizia CMPOR nr. 109/19.06.2019 criteriul de eligibilitate pentru priorităţile de investiţii 5.1 şi 7.1, excepţia apelurilor de proiecte nefinalizate pentru prioritatea de investiţii 5.1 a fost modificat astfel: ”Valoarea eligibilă maximă a proiectului, respectiv valoarea eligibilă minimă se încadrează în limitele financiare stabilite în ghidul solicitantului aplicabil priorităţii de investiţie”.

Ca urmare, în ghidurile solicitantului valorile eligibile ale proiectelor vor fi după cum urmează:

* Pentru prioritatea de investiție 5.1.

Valoarea eligibilă a proiectelor se încadrează  între 100.000 euro și 10 milioane de euro, valori calculate la cursul valutar de la data lansării apelului de proiecte.  În cazul obiectivelor de patrimoniu înscrise pe lista UNESCO, valoarea eligibilă a proiectelor se încadrează între 100.000 euro şi 20 milioane euro, valori calculate la cursul valutar de la data lansării apelului de proiecte.

Pentru procesul de evaluare, selecţie şi contractare valorile respective se calculează la cursul valutar de la data lansării apelului de proiecte. Ulterior contractării, în cazul în care intervin modificări bugetare, limita maximă a valorii eligibile a proiectului nu poate fi majorată peste pragul de 10 milioane euro sau 20 milioane euro, conform celor de mai sus, valori calculate la cursul valutar Inforeuro din luna în care intervine modificarea respectivă.

Valoarea minimă eligibilă poate suferi modificări în timpul implementării proiectului fără a afecta eligibilitatea acestuia.

* Pentru prioritatea de investiție 7.1.

Proiectele din cadrul acestui apel de proiecte sunt limitate la o valoare eligibilă minimă și maximă. Astfel, valoarea minimă eligibilă a proiectului este de 100.000 euro, iar valoarea maximă eligibilă proiectului nu va depăşi 10.000.000 euro.

Pentru procesul de evaluare, selecţie şi contractare, valorile respective se calculează la cursul valutar de la data lansării apelului de proiecte. Ulterior contractării, în cazul în care intervin modificări bugetare, limita maximă a valorii eligibile a proiectului nu poate fi majorată peste pragul de 10 milioane de euro, valoare calculată la cursul valutar Inforeuro din luna în care intervine modificarea respectivă.

Valoarea minimă eligibilă poate suferi modificări în timpul implementării proiectului fără a afecta eligibilitatea proiectului.

Restul condițiilor și prevederilor din ghidurile specifice rămân neschimbate.

 

 

Citiți și:

Un proiect cu peste 2.000 apartamente va demara in toamna

Nou proiect cu peste 600 apartamente, in pregatire pe litoral

Complex turistic, in pregatire pe un teren de peste 10.000 mp  

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/ iul-aug 2019

Sus
Translate »