Oferte locuri de munca top

Pot fi accesate fonduri europene pentru reabilitarea cladirilor

Între 100 mii și 5 milioane de euro pot fi accesați pentru lucrări ce au ca scop creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, în clădirile publice și pentru sistemele de iluminat public.

În acest sens, a fost aprobată versiunea finală a Ghidul Solicitantului pentru Operațiunea A – Clădiri rezidenţiale, prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 (document atașat la finalul articolului).

Ghidul specific conține informațiile specifice necesare în vederea redeschiderii apelului de proiecte cu titlul POR/2020/3/3.1/A/3/NE,SE,SM,C de tip non-competitiv.

Apelul de proiecte vizează investiţiile care se vor realiza în cadrul regiunilor de dezvoltare regională Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia și Centru.
Pentru pregătirea proiectelor este prevăzută o perioadă de aproximativ o lună de la data publicării Ghidului specific, astfel încât depunerea proiectelor se va face începând cu data de 16 martie 2020, ora 10.00. Cererile de finanțare vor putea fi transmise până la data de 16 iulie 2020, ora 10.00.

Eligibilitatea proiectului

Pentru a fi eligibil proiectul trebuie să se încadreze în obiectivele priorității de investiții finanțate prin POR 2014-2020. Astfel, conform priorităţii de investiţie 3.1, Operațiunea A, obiectivul specific îl reprezintă „Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari”.

Acțiunile sprijinite în cadrul acestei operațiuni vizeazăi:

– măsuri de creștere a eficienței energetice în clădirile rezidentiale

– măsuri conexe care contribuie la implementarea componentei din cadrul proiectului pentru care se solicită finanțare

– măsuri de creștere a eficienței energetice includ lucrări de intervenție/activități aferente investiției de bază.

Lucrările de construcții și instalații pot cuprinde:

* Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă;

* Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/ a sistemului de furnizare a apei calde de consum;

* Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile;

* Alte activităţi suplimentare care conduc la îndeplinirea obiectivelor componentei.

Cine poate solicita finanțarea în cadrul apelului de proiecte

Beneficiarii proiectelor depuse în cadrul prezentului apel de proiecte sunt Unitățile administrativ-teritoriale din mediul urban, definite conform OUG 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.

Solicitantul este cel care încheie un contract cu asociaţia/asociaţiile de proprietari pentru depunerea şi derularea proiectului.

Contractul dintre Solicitant și Asociaţia/Asociațiile de Proprietari va fi însoţit, după caz, de toate actele adiţionale. În cadrul contractului este indicat mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile și neeligibile, astfel cum acesta a fost stabilit prin Hotărâre a Consiliului Local şi aprobat prin Hotărâre a Asociaţiei de proprietari, cu respectarea prevederilor legale și ale prezentului Ghid.

Care este valoarea minimă și maximă a cererii de finanţare

Valoarea totală eligibilă a cererii de finanţare se încadrează în următoarele limite minime și maxime:

Valoare minimă eligibilă: 100 000 euro

Valoare maximă eligibilă: 5 milioane euro

Ratele de co-finanțare

Ratele de co-finanţare aplicabile pentru cheltuielile eligibile sunt:

* 60% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor – Fondul European de Dezvoltare Regională şi bugetul de stat, din care rata de cofinanțare din partea Uniunii Europene prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) este maxim 85%, iar rata de cofinanțare din bugetul de stat (BS) este minim 15%;

* 40% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor – Solicitant şi Asociaţia de proprietari (indiferent de regiunea de dezvoltare în care se implementează).

Unde se depun cererile de finanțare și care este modalitatea de depunere?

În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS, disponibilă la adresa web http://www.fonduri–ue.ro/mysmis.

 

Descărcați aici Ghidul specific PI 3.1, Operatiunea A – Clădiri rezidențiale – Apel 3

 

 

 

 

 

 

 

Citiți și:

Cum vor evolua tarifele la manopera, in acest an

Strabag pregateste un proiect imobiliar in Bucuresti

O fabrica din provincie se extinde pe aproape 3 ha

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/nov – dec 2019

Sus
Translate »