Oferte locuri de munca top

Pregatiri pentru proiectul imobiliar Cartierul Justitiei

Pentru dezvoltarea în București a Cartierului pentru Justiție, Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare va acorda un avans în valoare de 2,5 milioane dolari pentru sprijinirea activităților preliminare realizării proiectului.

Aceasta potrivit unui memorandum ce urmează să fie aprobat în ședința de azi a Guvernului.

Avansul ar urma să finanțeze următoarele activități:

* Executarea investigațiilor geotehnice ale amplasamentului Cartierului pentru Justiție (printre altele, lucrări de forare, studii de investigare a caracteristicilor solului, studiu geotehnic, analiză risc seismic, expertiză fundație existentă).

* Stabilirea coridorului de expropriere (printre altele, determinarea estimărilor financiare ale costurilor terenurilor din cadrul coridorului de expropriere în conformitate cu prevederile specifice ale legislației naționale aplicabile, materializarea/încadrarea coridorului de expropriere pe amplasament, reflectarea coridorului de expropriere în documentația urbană existent, stabilirea utilizării permise a amplasamentului).

* Planificarea și proiectarea în detaliu (printre altele, întocmirea documentelor necesare pentru aprobarea planului, incluzând elaborarea proiectului de dezvoltare urbană a amplasamentului și planificarea detaliată, elaborarea studiilor tehnice, precum și pregătirea documentelor de proprietate și cadastru, finalizarea tuturor studiilor și documentației necesare pentru obținerea autorizației de construire incluzând tema de proiectare, studiu de prefezabilitate și studiu de fezabilitate în conformitate cu cerințele specifice ale legislației naționale și locale aplicabile).

* Managementul Proiectului (printre altele, pregătirea tuturor documentelor necesare pentru respectarea politicilor asiguratorii ale Băncii Mondiale, elaborarea manualul operațional al proiectului și pregătirea activităților și strategiilor de comunicare aferente Proiectului).

În vederea implementării Proiectului de dezvoltare Cartierul pentru justiție a fost solicitat un împrumut de 218 milioane euro către Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD).

Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de reprezentant al împrumutului, a solicitat acordarea unui avans de 2,5 milioane dolari. BIRD a fost de acord cu solicitarea părții române și este dispusă să acorde un avans de pregătire din împrumut.

Conform documentului, accesarea acestui avans de pregătire este avantajoasă în situația de față, întrucât perioada necesară întocmirii și aprobării studiilor tehnice aferente investiției este îndelungată (până la 2 ani), iar contractarea unui avans va conduce la economisirea sumelor care s-ar fi plătit drept comisioane de angajament în cazul contractării împrumutului integral încă de la această etapă.

 

 

 

Citiți și:

A fost aprobata construirea unui ansamblu cu 19 niveluri in Capitala

Unda verde pentru pentru edificarea unor blocuri cu 12 niveluri

Cine va reabilita drumuri de 144 mil lei 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr.2/ aprilie 2019

Sus
Translate »