Oferte locuri de munca top

Primaria Bucuresti va face achizitiile publice numai pe baza de invitatie de participare

fireaPrimăria Municipiului București administrează un buget de peste 5 miliarde de lei, adică mai mult de 1 miliard de euro. Pentru derularea investițiilor Primăria și-a înființat zeci de societăți comerciale. Fiind societăți comerciale, acestea nu trebuie să respecte prevederile Legilor achizițiilor publice.

Ca urmare, Primăria vrea să facă achizițiile publice după o normă internă. Aceasta urmează să fie aprobată în ședința de azi a Consiliului General al Municipiului București.

Norma internă a Muncipiului București privind modalitatea de atribuire a contractelor către entitățile juridice la care municipiul este acționar majoritar prevede că la atribuirea contractelor se va face numai către firme invitate să depună oferte.

Astfel, Municipiul București prin direcția/compartimentul solicitant va transmite o invitație de participare, care va cuprinde cel puțin următoarele informații: a) Denumirea, adresa, numărul de telefon și fax, adresa de e-mail ale autorității contractante, b) valoarea estimată, c) obiectul achiziției, d) formularele pe care trebuie să le completeze și să le prezinte executantul / prestatorul / furnizorul căruia îi este adresată invitația de participare, cuprinzând inclusiv modelul de contract agreat de autoritatea contractantă.

Documentația de atribuire va fi transmisă o dată cu invitația de participare entității juridice care execută / prestează / furnizează lucrările / serviciile / produsele care fac obiectul contractului.

Norma internă prevede că obiectul achiziției va fi stabilit în funcție de necesitățile Municipiului București și va consta în atribuirea execuției/prestării/furnizării de lucrări/servicii/produse necesare realizării obiectivelor asumate.

Procedura privind atribuirea contractelor este o procedură proprie a autorității contractante care stabilește etapele de parcurs pentru derularea acesteia în condiții optime.

Documente care stau la baza inițierii procedurii proprii sunt:

  1. a) Referatul de necesitate întocmit direcției/compartimentului solicitant, aprobat de ordonatorul principal de credite
  2. b) Notă justificativă privind determinarea valorii estimate a achiziției, semnate de conducătorul direcției/compartimentului solicitant
  3. c) Caietul de sarcini, aprobat de conducătorul direcției/compartimentului solicitant
  4. d) Draft contract

Invitația de participare

Deschiderea, analiza și negocierea ofertei preliminare va fi făcută de o comisie de evaluare.

Decizia de numire a comisiei de analiză și negociere a ofertei preliminare se întocmește de către direcția/compartimentul solicitant și va fi supusă aprobării ordonatorului principal de credite.

Comisia este formată din specialiști în domeniul obiectului contractului, în domeniul juridic și economic, fiind alcătuită din cel puțin trei membri.

Unul dintre membri comisiei de analiză și negociere va fi președintele comisiei, având și atribuții de organizare a atribuirii contractului conform prezentei norme interne.

Următoarele persoane nu pot face parte din comisia analiză și negociere:

i). Persoanele care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre oferanți/canditați, terți susținători

ii). Persoana care este soț/soție, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din organul de conducere su de supervizare a unuia dintre ofertanți, terți susținători

iii). Persoana despre care se constată sau cu privire la care există indici rezonabile/informații concrete că poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se află într-o altă situație de natură să afecteze independența și imparțialitatea pe parcursul procesului de evaluare.

 

 

 

cop1

 

 

Revista – Rasfoieste revista ARENA Constructiilor , editia septembrie (click aici)

TopJobs  –  Oferte locuri de munca in constructii (click aici)

Newsletter – Primesti gratuit stirile ARENA Constructiilor ! click aici!

2 Comentarii

  1. ion ion said:

    Inca un abuz al primariei. De ce nu se respecta legea 98 si toate principiile de transparenta asociate? Licitatie deschisa, procedura competitiva.. incredibil!

Sus
Translate »