Erdbewegung-Osteuropa

Programul Fotovoltaice a intrat in pauza

Deși înscrierea persoanelor fizice în Programul Fotovoltaice a început din 10 septembrie, iată că acesta a luat pauză, la mai puțin de 24 de ore de la lansare. Aplicația de înscriere pentru accesarea fondurile nerambursabile în vederea instalării de sisteme fotovoltaice este indisponibilă începând de ieri 10 septembrie, de la ora 16.30. Accesul se va relua în cel mai scurt timp, conform Administrației Fondului pentru Mediu.

Aplicația informatică se află în acest stadiu întrucât este necesară efectuarea unor analize asupra modului de funcționare a înscrierii persoanelor fizice în cadrul Programului Casa Verde Fotovoltaice.

Până la momentul închiderii aplicației, în Program au fost înscrise 13.271 de cereri de finanțare.

AFM este în proces de analiză a acestor Cereri de finanțare, urmând să fie anunțată din timp reluarea înscrierilor în Program.

Ce trebuie să știți despre Programul Național Casa Verde Fotovoltaice

Finanţarea se acordă în procent de până la 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, în limita sumei de 20.000 lei.

Suma finanţată de AFM se scade de către instalatorul validat din valoarea totală a facturii, iar diferenţa se suportă de către beneficiarul final, din surse financiare proprii.

Administrația Fondului pentru Mediu a publicat, pe site-ul instituției, lista instalatorilor validați în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională.

* Cheltuieli eligibile în cadrul programului:

  1. a) cheltuielile cu achiziţia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere minimă instalată de 3kWp, având ca principale părţi componente: panouri fotovoltaice; invertor/invertoare; materiale conexiuni; structura de montaj a sistemului; modul de comunicaţie; contor inteligent care măsoară cantitatea de energie produsă de sistemul de panouri fotovoltaice şi care permite colectarea şi transmiterea datelor relevante de la distanţă, în format electronic; tablou electric curent continuu/curent alternativ;
  2. b) cheltuielile cu montajul şi punerea în funcţiune a sistemului de panouri fotovoltaice, reprezentând maximum 15% din costurile echipamentelor şi instalaţiilor electrice;
  3. c) TVA aferentă cheltuielilor eligibile.

Sunt considerate eligibile numai cheltuielile efectuate după semnarea contractului de finanţare nerambursabilă încheiat între beneficiarul final şi Autoritate.

* Înscrierea solicitantului persoană fizică se va face la unul dintre instalatorii validaţi care au încheiat contract de participare cu AFM, în limita fondurilor alocate regiunii în care se află imobilul pe care se implementează proiectul.

Înscrierea solicitantului la instalatorul validat se face prin prezentarea documentelor solicitate prin Ghidul de finanțare acestuia; dacă documentele sunt conforme cu cerințele din ghid, iar solicitantul îndeplinește criteriile, instalatorul rezervă suma solicitată, care se scade din valoarea alocată regiunii geografice din care face parte solicitantul.

* Aprobarea finanțării

Administrația Fondului pentru Mediu analizează documentele depuse de persoanele fizice la momentul înscrierii și introduse de instalator în aplicația informatică și publică pe site-ul propriu listele cu persoanele fizice aprobate.

* Obținerea ATR – ului:

În termen de 90 de zile de la data publicării rezultatelor, persoana fizică aprobată, prin intermediul instalatorului ales, are obligația să comunice la AFM avizul tehnic de racordare (ATR).

* Semnarea contractelor de finanțare nerambursabilă și implementarea proiectelor

Se semnează contractele de finanțare nerambursabilă cu persoanele fizice care comunică avizul tehnic de racordare în termenul de 90 de zile, urmând ca implementarea proiectului să se realizeze în termen de 8 luni de la semnarea contractului de finanţare nerambursabilă, termen în care beneficiarul final depune la instalatorul validat certificatul de racordare şi încheie cu acesta toate formalităţile privind recepţia sistemului de panouri fotovoltaice, emiterea facturii şi plata contribuţiei proprii.

* Monitorizarea finanţării acordate în cadrul programului, a investiţiilor realizate, precum şi a respectării condiţiilor prevăzute în prezentul ghid se face de către AFM pe o perioadă de 6 ani de la data obţinerii de către beneficiarul final a certificatului de racordare.

 

 

 

 

Citiți și:

300 apartamente, in autorizare, in zona de nord a Capitalei

https://www.arenaconstruct.ro/un-cunoscut-avocat-va-construi-un-centru-multifuhttps://www.arenaconstruct.ro/primesc-despagubiri-si-reintra-in-licitatia-pentru-un-proiect-rutier/nctional/

 

 

Citiți și:

300 apartamente, in autorizare, in zona de nord a Capitalei

Primesc despagubiri si reintra in licitatia pentru un proiect rutier

Un cunoscut avocat va construi un centru multifunctional

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 6/ sept 2019

Sus
Translate »