Oferte locuri de munca top

Programul national de reabilitare a infrastructurii de irigatii, completat prin HG

Un nou act normativ care vizează nominalizarea obiectivelor la care se vor desfășura lucrările de reabilitare și recepție, respectiv construcţii hidrotehnice existente și componentele acestora, noduri hidrotehnice, sisteme de drenaj, drumuri de exploatare, subtraversări DN, CF, intersecții ale infrastructurii de transport energie electrică, transport gaze si țiței prin conducte, cablaje optice, telefonice si telecomunicații, alte infrastructuri naționale nenominalizate a fost adoptat, ieri, prin Hotărâre de Guvern.

Noul HG urmărește reabilitarea și finalizarea obiectivului „Canal magistral Siret-Bărăgan – Etapa I”, pe tronsonul cuprins între Km 0+000 până la km 14+570.

Completările nu presupun costuri suplimentare, acestea încadrându-se în suma de 1,015 miliarde euro alocată pentru finanțarea Programului Naţional de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigaţii din România.

Astfel, pentru un număr de 17 amenajări de irigații (7 din etapa I și 10 din etapa a II-a) va fi reabilitată rețeaua electrică aferentă acestor amenajări, aflată în patrimoniul Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare.

Au fost eliminate amenajările din etapa I (Amenajarea de irigații Dămienești, județul Bacău), respectiv etapa a II-a de reabilitare (Amenajarea de irigații Letea, județul Bacău) pentru care în urma expertizei ANIF a rezultat că nu mai este posibilă reabilitarea acestora, fiind necesare lucrări noi.

A fost completată lista amenajărilor de irigații din etapa a II-a din cadrul Programului național de reabilitare a infrastructurii principale de irigații din România, cu un număr de 7 amenajări pentru care se propun obiective de reabilitare:

‐ Amenajarea de irigatii Racova Filipești, județul Bacău, poziția 86;

‐ Amenajarea de irigatii, Itești județul Bacău, poziția nr.87;

‐ Amenajarea de irigații Gheorghe Doja, județul Bacău, poziția nr. 88;

‐ Amenajarea de irigații Fulgeriș, județul Bacău, poziția nr. 89;

‐ Amenajarea de irigatii Tamaşi,județul Bacău, poziția nr. 90;

‐ Amenajarea de irigații Isaccea, județul Tulcea, poziția nr.58;

‐ Amenajarea de irigații Mânjești, județul Vaslui, poziția nr. 82.

Urmare modificărilor și completărilor intervenite în Programul național de reabilitare a infrastructurii principale de irigații din România, amenajări de irigații propuse pentru reabilitare vor fi în număr de 88, etapizate astfel:

– etapa I, 39 amenajări aparţinând domeniului public al statului în suprafaţă de 1.314.543 ha, care alimentează 116 OIF ce au accesat măsura 125a în cadrul PNDR 2007-2013;

– etapa a II-a, 46 amenajări, pe suprafaţă de 675.275 ha. Pe aceste amenajări sunt constituite OIF care vor putea reabilita infrastructura secundară de irigaţii în cadrul submăsurii 4.3 din PNDR 2014-2020 ;

‐ etapa a III-a, 3 amenajări viabile de irigaţii, în suprafaţă de 9.569 ha pe care nu sunt constituite actualmente OUAI-uri. În cazul în care se vor constitui, acestea vor trece în etapa a II-a de reabilitare.

Infrastructura principală de irigaţii este alcătuită din prize, staţii de pompare de bază (fixe sau plutitoare), inclusiv cele reversibile, staţii de repompare, rețea electrică aferentă acestora, colectoare, conducte, canale şi conducte de aducţiune şi distribuţie a apei pentru irigaţii până la staţiile de pompare de punere sub presiune.

Obiectivele de irigaţii care vor fi supuse acţiunii de reabilitare în cele trei etape sunt următoarele: prize, staţii de pompare de bază, inclusiv cele reversibile, staţii de repompare, rețea electrică aferentă acestora, conducte îngropate, colectoare, canale şi conducte de aducţiune şi distribuţie a apei pentru irigaţii până la staţiile de pompare de punere sub presiune, construcţii hidrotehnice.

Va fi reabilitată o suprafaţă totală de 1.999.387 ha din 88 amenajări de irigaţii viabile care includ următoarele obiective: 119 staţii de pompare de bază, 178 staţii de repompare, 11.856 m conducte de refulare, 48.232 m conducte îngropate, un colector, 2.548.860 m canale de aducţiune, 2.811.338 m canale de distribuţie şi 5.286 construcţii hidrotehnice.

În etapa I se va reabilita infrastructura principală de irigaţii din domeniul public al statului formată din 67 de staţii de pompare de bază, 110 de staţii de repompare, 125 m conducte de refulare, 27.172 m conducte îngropate, 1 colector, 1.501.454 m canale de aducţiune, 1.769.438 m canale de distribuţie şi 3.048 construcţii hidrotehnice din 39 de amenajări de irigaţii pe care s-au constituit organizaţii şi federaţii ale organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare, care au accesat măsura 125a din cadrul PNDR 2007- 2013.

În etapa a II-a se va reabilita infrastructura principală de irigaţii din domeniul public al statului formată din: 50 staţii de pompare de bază, 65 staţii de repompare, 11.731 m conducte refulare, 20.480 m conducte îngropate, 1.015.702 m canale de aducţiune, 1.029.928 m canale de distribuţie şi 2.226 construcţii hidrotehnice din 46 amenajări de irigaţii viabile pe care s-au constituit organizaţii şi federaţii ale organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare care vor putea accesa submăsura 4.3 din cadrul PNDR 2014-2020.

În etapa a III-a se va reabilita infrastructura principală de irigaţii din domeniul public al statului formată din: 2 staţii de pompare de bază, 3 staţii de repompare, 580 conducte îngropate, 31.704 m canale de aducţiune, 11.972 m canale de distribuţie şi 12 construcţii hidrotehnice din 3 amenajări de irigaţii viabile pe care nu sunt constituite actualmente OUAI-uri. În cazul în care se vor constitui, acestea vor trece în etapa a II-a de reabilitare.

Până la această dată au fost constituite un număr de 531 OIF pe o suprafaţă de 1.212.917 ha. Acestea au preluat infrastructura secundară de irigații de la ANIF, ce deservește o suprafaţă de circa 1.011.036 ha şi un număr de 24 FOIF pe o suprafaţă de 395.753 ha. La rândul lor, acestea au preluat infrastructura de la ANIF, care deservește o suprafaţă de 171.000 ha.

 

Descarcati aici textului integral al actului normativ

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/ iul-aug 2019

Sus
Translate »