Oferte locuri de munca top

Proiectarea Cartierului pentru Justitie, in licitatie

A fost lansat în licitație contractul pentru realizarea Planului Urbanistic de Detaliu și a proiectării detaliate a „Cartierului pentru Justiție”, după cum a anunțat Ministerul Justiției. Aceasta după ce conceptul general urbanistic-arhitectural (Masterplanul) proiectului a fost finalizat la sfârșitul săptămânii trecute de către de firma Gensler, în colaborare cu experți din cadrul Băncii Mondiale și Ministerul Justiției.

Serviciile oferite de către viitorii consultanți vor fi prestate pentru o durată de 16 luni. Consultanții îți pot exprima interesul pentru licitație până la data de 1 octombrie 2020, la Ministerul Justiției.

Proiectul va fi amplasat pe bulevardul Mircea Vodă, în vecinătatea Bibliotecii Naționale a României. Acesta va grupa spațiile destinate instanțelor de judecată, cât și a parchetelor de pe lângă acestea cu sediul în București (săli de judecată, arhive, birouri pentru judecători și procurori, grefieri, personal contractual și auxiliar, spații tehnice etc.), precum și a altor instituții din sistemul judiciar.

Terenul, cu o suprafață de 53.515 mp, este delimitat la Nord de Bulevardul Unirii, la vest de Strada Mircea Vodă, la sud de Pasajul Mărășești și la est de un teren echivalent ca suprafață, adiacent străzii Nerva Traian, care urmează a fi dezvoltat de către Primăria Municipiului București.

Costurile cu proiectarea obiectivului, incluzând elaborarea PUD, SF și PT și asistența tehnică pe durata execuției, sunt estimate la o valoare maximală de 12.500.000 euro. Aceste costuri nu includ proiectarea de concept aferentă obiectivului de investiții.

Costurile asociate cu exproprierea sunt estimate la 10.989.566 euro, corespunzând unei valori medii de 1.028 Euro/mp a unei suprafețe totale de 8087 mp, aflată în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice și ale autorităților locale.

De asemenea, în prezent este în curs de negociere acordul pentru un împrumut de la Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD), în vederea sprijinirii proiectului “Cartierul pentru Justiție” – respectiv pentru proiectarea detaliată și execuția obiectivului de investiții. Guvernul României a aprobat acest demers prin Memorandumul din ședința de Guvern din data de 7 Martie 2018, iar împrumutul este estimat la valoarea de 218 mil Euro.

Vă amintim că în data de 30 decembrie 2019, Parlamentul României a adoptat legea prin care România va primi avansul pentru pregătirea Proiectului, în cuantum de 2,5 mil. USD. Acesta acoperă cheltuielile preliminare realizării proiectului “Cartierul pentru Justiție”, pentru elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu, a Studiului de Fezabilitate și a altor documentații conexe.

 

Anuntul licitației poate fi găsit la următoarea adresa: http://www.just.ro/advance-agreement-for-preparation-of-proposed-justice-district-development-project-cs-1-1-consulting-services-for-design-and-feasibility-study-for-the-proposed-justice-district/ 

 

 

Sus
Translate »