Oferte locuri de munca top

Proprietarii reali nu se vor mai putea ascunde prin actiuni la purtator

Numai trei zile mai au la dispoziție societățile pe acţiuni şi în comandită pe acţiuni pentru convertirea acțiunilor la purtător în acțiuni nominative (la finalul știrii găsiți Lista societăților care figurează cu acțiuni la purtător). Acțiunile la purtător fac posibilă ascunderea identității proprietarului real.

La data de 21 ianuarie 2021 expiră perioada de 18 luni pe care societățile pe acţiuni şi în comandită pe acţiuni o au la dispoziție pentru a converti în acţiuni nominative acțiunile la purtător existente și de a depune actul constitutiv actualizat la Oficiul Registrului Comerțului. Acesta ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Neîndeplinirea, până la expirarea termenului de 18 luni, a obligaţiei de conversie, de către societăţile pe acţiuni şi în comandită pe acţiuni, dă dreptul oricărei persoane interesate, precum și Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, să solicite tribunalului dizolvarea societăţii respective.

ONRC menționează că, odată cu intrarea în vigoare a acestei legi, au fost abrogate dispozițiile legale privitoare la acțiunile la purtător, capitalul social al societăților pe acțiuni fiind reprezentat doar prin acțiuni nominative. De asemenea, a fost interzisă emiterea de noi acţiuni la purtător şi efectuarea de operaţiuni cu acţiunile la purtător existente.

Astfel, potrivit prevederilor art. 61 din Legea nr. 129/2019 până la data expirării termenului, deţinătorii cu orice titlu de acţiuni la purtător le vor depune la sediul societăţii emitente, iar consiliul de administraţie al societăţii va înscrie pe titluri şi în registrul acţionarilor numele, prenumele, codul numeric personal şi domiciliul acţionarului persoană fizică sau denumirea, sediul, numărul de înmatriculare şi codul unic de înregistrare ale acţionarului persoană juridică, după caz.

De asemenea, acţiunile la purtător nedepuse la sediul societăţii emitente se anulează de drept la data expirării termenului prevăzut mai sus, cu consecinţa reducerii corespunzătoare a capitalului social.

 

Lista societăților care figurează cu acțiuni la purtător poate fi consultată aici:

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2020

Sus
Translate »