Oferte locuri de munca top

Prosumatori: regulile de comercializare au fost modificate

Mai multe schimbări sunt propuse în cadrul regulilor de comercializare a energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW, aparținând prosumatorilor. Aceasta în cadrul unui proiect de ordin ANRE, elaborat ca urmare a aspectelor semnalate Agenției de către unii furnizori de energie electrică, referitoare la obligația persoanelor juridice de a emite facturi pentru livrările de bunuri sau prestări de servicii efectuate.

Modificările au în vedere Ordinul ANRE 226/2018, respectiv Contractul – cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice produse de prosumatorii care dețin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum. Astfel, regularizarea financiară prevăzută la art 14 alin. 6 punctul 4 din Legea nr 220/2008 pentru persoanele juridice se va realiza cu respectarea prevederilor Codului fiscal.

Sunt vizate în primul rând datele colectate de furnizorul de energie electrică ca urmare a citirii contorului/contoarelor de măsurare a energiei electrice produse din surse regenerabile și livrate în rețelele electrice. Acestea sunt propuse să fie transmise prosumatorului cu care acesta, în calitate de consumator final are încheiat contractul de furnizare a energiei electrice, după cum urmează:

  1. a) în factura de energie electrică emisă acestuia de către furnizor, în cazul prosumatorului persoană fizică;
  2. b) în conformitate cu prevederile specifice din contractul de vânzare-cumpărare a energiei electrice produsă în centralele electrice din surse regenerabile de energie și livrată în rețeaua electrică încheiat între prosumator și furnizor, în cazul prosumatorului persoană juridică.

Regularizarea financiară dintre valoarea energiei electrice produse și livrate și valoarea energiei electrice consumate din rețea va putea fi realizată de către furnizorii de energie electrică, după cum urmează:

  1. a) în fiecare factură de energie electrică emisă prosumatorilor persoane fizice, pe baza valorilor măsurate de contorul de măsurare a energiei electrice livrate în rețelele electrice/consumate din rețelele electrice și, dacă este cazul, de contoarele de măsurare a energiei electrice amplasate în instalațiile prosumatorului;
  2. b) pe baza facturilor emise de prosumator pentru energia electrică produsă din surse regenerabile și livrate în rețelele electrice, conform prevederilor specifice din contractul de vânzare-cumpărare a energiei electrice produsă în centralele electrice din surse regenerabile de energie și livrată în rețeaua electrică încheiat între prosumator și furnizor, respectiv de furnizorul de energie electrică pentru energia electrică consumată din rețelele electrice de prosumator în calitate de consumator, cu respectarea prevederilor Codului Fiscal în vigoare, pentru prosumatorii persoane juridice.

Totodată, pe întreaga durată a contractului, suma care trebuie plătită de cumpǎrǎtor pentru respectiva lună contractuală, este evidențiată distinct, cu semnul minus, în factura emisă de către furnizor.

În cazul în care prosumatorul este persoană juridică, acesta va emite, pentru fiecare lună contractuală, o factură pentru energia electrică vândută cumparatorului conform prezentului contract,

Termenul de plată al facturii este același cu termenul de plată stabilit în contractul de furnizare pentru factura emisă de către furnizor, în calitate de vânzător.

Neîndeplinirea de către cumpărător a obligațiilor de plată conduce la plata de către acesta a unor dobânzi penalizatoare, în aceleași condiții și în același cuantum cu cele stabilite în contractul de furnizare, pentru neachitarea facturilor de energie electrică de către prosumator, în calitate de client final.

Conform documentului, cumpărătorul va transmite vânzătorului datele de măsurare în prima zi lucrătoare de la data primirii acestora de la operatorul de distribuție.

 

Descărcați aici Proiectul de Ordin ANRE

 

 

 

 

 

Citiți și:

Va fi dezvoltat un ansamblu de vile de lux in apropierea Bucurestiului

Viitoare zona turistica cu cladiri de pana la 10 etaje, in pregatire

Betoane mai scumpe anul acesta

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr.2/ aprilie 2019

Sus
Translate »