Oferte locuri de munca top

Q-box – recuperatorul de căldură inovativ cu costuri mici de mentenanță

Într-un timp foarte scurt, globalizarea economică a schimbat ordinea economică mondială generând noi provocări, dar și oportunități. În acest context, firmele nu mai pot fi competitive decât prin creșterea gradului de inovare și eficiență, astfel încât să răspundă și mai eficient necesităților și preferințelor consumatorilor.

Compania românească Q Power Heat Systems SRL a dezvoltat o soluție inovativă pentru transferul și recuperarea căldurii folosind o tehnologie avansată de fabricație a tuburilor termice. Produsele au fost dezvoltate în cadrul proiectului cofinanțat din fonduri europene – RECUPERARE TERMICĂ PENTRU EFICIENȚA ENERGETICĂ ÎN INDUSTRIE, derulat în perioada 2017 – 2019.

Tehnologia folosită  permite dezvoltarea unor schimbatoare și recuperatoare de căldură cu tuburi termice mai performate, având costuri de mentenanță mai mici comparativ cu alte produse existente pe piață ce asigură transferul și recuperarea de căldură.

De ce recuperatorul Q-box este un produs inovativ?

Recuperatoarele de căldură cu tuburi termice Q-box prezintă multiple avantaje comparativ cu celelalte categorii de recuperatoare existente pe piață:

 • capacitate de transfer de căldură mare în comparație cu alte metode de aceeași masă și dimensiune;
 • eficiență mărită și timp de viață lungă;
 • căderea de presiune redusă;
 • dimensiuni reduse comparativ cu alte produse;
 • greutate redusă – ce permite instalarea ușoară a acestora;
 • mentenanță redusă – costuri mici de întreținere;
 • separarea completă a celor două fluide – siguranță în exploatare;;
 • flexibilitate în configurarea suprafețelor de contact cu sursa de căldură și transferul de căldură fără a se produce scăderea semnificativă a temperaturii;

Industiile unde se poate folosi noul recuperator de căldură Q-box

Noile produse de recuperare termică pentru eficiență energetică Q-box aduc plus valoare în industrie, astfel:

 • Sectorului de energie electrică, prin creșterea eficienței utilizării resurselor (inclusiv cele regenerabile);
 • Producției de echipamente utilizate în protejarea mediului și diminuarea nivelului de poluare;
 • Industriei consumatorilor de energie termică ( cu impact asupra utilizării eficiente a energiei și reducerii pierderilor);
 • Sectoarelor industriale cu nivel ridicat de poluare, prin furnizarea soluțiilor și echipamentelor capabile să reducă sau chiar să elimine riscurile de mediu;
 • Sectorului de construcții, fie că este vorba de cel privat, industrial sau cel de infrastructură, prin oferirea posibilității de utilizare a surselor de energie regenerabilă sau prin aplicarea metodelor de reducere a pierderilor;

Piața de desfacere pentru recuperatoarele de căldură produse de societatea Q Power Heat Systems este reprezentată de întreprinderi de producție care dețin utilaje de tipul:

 • cuptoare și uscătoare industriale;
 • cazane industriale și boilere comerciale;
 • compresoare industriale;
 • turbine pe gaz;

și care activează în diverse industrii:

 • Industria agricolă;
 • Industria alimentară;
 • Industria băuturilor răcoritoare și alcoolice;
 • Industria chimică ( detergenți, îngrățăminte, cauciuc sintetic, etc);
 • Industria textilă (fire și fibre textile, țesături);
 • Industria de prelucrare/ rafinare a petrolului;
 • Industria celulozei și hârtiei;
 • Industria ceramică;
 • Industria materialelor de construcții (plăci ceramice, țigle și cărămizi)
 • Industria oțelului și altor materiale feroase și neferoase;
 • Industria energetică (Centrale termo-electrice pe gaze sau cărbune)

Alte domenii care pot utilizeaza în mod tradițional, rezultatele proiectului sunt:

 • în tehnica nucleară

În tehnica nucleară, tuburile termice Q-box se pot folosi în instalațiile termo-ionice, în instalatiile care transformă căldura direct în energie electric. Astfel, datorită proprietăților tuburilor termice Q-box este posibilă realizarea unor construcții de dimensiuni reduse și compacte.

 • în industria energetică

În industria energetică, recuperatoare de căldură sunt folosite în mod uzual pentru eficientizarea procesului de ardere, pentru recuperarea unei părți din căldura evacuată odată cu gazele de ardere și pentru preîncălzirea aerului de combustie sau a apei de alimentare a echipamentului.

 • în domeniul automotive

Un alt domeniu în care tuburile termice sunt folosite cu succes este cel automotive. Acestea  sunt utilizate pentru a îmbunătăți procesul de construcție al autovehiculelor.

Astfel, tuburile termince sunt folosite pentru încălzirea cabinelor. Acest lucru se realizează prin recuperarea căldurii din gazele de evacuare si prin folosirea acestei căldurii pentru a încălzi aerul care intră în cabină.

Utilizarea tuburilor termice sunt recomandate pentru a îmbunătăți combustia, astfel aerul de combustie este preîncălzit cu ajutorul tuburilor termice care preiau căldura din gazele de ardere.

 • în construcția de drumuri

În construcția drumurilor, tuburile pot fi folosite pentru mentinerea unei temperaturi peste limita înghețului în asfalt. Este posibil prin montarea unor tuburi termice la adâncimi de până la 15 metri, astfel tubul extrage căldura din sol și o transmite către asflatul de la suprafată.

 • în sistemele de încălzire, ventilație și climatizare.

Există două tipuri de aplicații în acest domeniu în care se folosesc  tuburile termice cu succes.

 • Primul tip de aplicație se regăsește în sistemele clasice de ventilație, unde tuburile termice preiau căldura de la aerul care este evacuat din încăperi și preîncălzește sau prerăcește, în funcție de sezon, aerul provenit din exterior.
 • Cel de al doilea tip de aplicație se regăsește în zonele cu temperaturi ridicate și cu o umiditate foarte mare în aer. Acest sistem necesită, adițional, instalarea unei bobine de răcire care are rolul de a extrage cât mai multă umiditate din aerul care urmează a fi introdus în încăpere. Aerul trecut prin această bobină este la o temperatură foarte scăzută de aceea este trecut din nou printr-o serie de tuburi termice pentru a-i aduce temperatura la o valoare potrivită.

Soluția inovativă Q-box dezvoltată de Q Power Heat Systems SRL poate fi utilizată în domenii diverse, de la industria energetică până la cea automotive și de construcție de drumuri. și transferul și recuperarea de căldură se realizează cu costuri mai mici și în cu performanțe ridicate.

 

Contact

Q POWER HEAT SYSTEMS S.R.L.

Sediul social: Bulevardul Bucureștii noi, Nr. 25A,

Imobil P+3, Parter, Birou R45, Sector 1, București 012352

Telefon: +40.314.37.94.32

Email: office@q-power.ro

Web: www.q-power.ro

 

Titlul proiectului: RECUPERARE TERMICĂ PENTRU EFICIENȚA ENERGETICĂ ÎN INDUSTRIE.Editorul articolului este Q POWER HEAT SYSTEMS S.R.L.

Data publicării: Mai 2019

Proiect cofinanțat din  Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional de Competitivitate 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 

Sus
Translate »