Oferte locuri de munca top

Restantierii la stat vor scapa de penalitati

Contribuabilii care la 31 martie 2020 aveau datorii restante la stat (persoane fizice, juridice, persoane fizice care desfășoară activități economice sau profesii libere, entități fără personalitate juridică, instituții publice, etc.) vor scapa de penalitățile de întârziere.

Astfel, ar urma să fie anulate dobânzile, penalitățile și toate accesoriile aferente obligațiilor bugetare principale, restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, în cazul contribuabililor care datorau la data respectivă atât obligații bugetare accesorii, cât și obligații bugetare principale.

Conform unui proiect de ordin al Ministerul Finantelor pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii, vor fi anulate dobânzile, penalitățile și toate accesoriile aferente obligaţiilor bugetare principale, declarate suplimentar de debitor prin declarație rectificativă, cu scadenţă anterioară datei de 31 martie 2020 inclusiv.

Vor mai fi anulate dobânzile, penalitățile și toate accesoriile aferente obligaţiilor bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv, dacă la această dată contribuabilul datorează doar accesorii, iar obligațiile bugetare principale au fost stinse.

Pentru a beneficia de facilitățile menționate anterior contribuabilii trebuie să plătească obligațiile restante până la 15 decembrie 2020 inclusiv.

Același proiect de ordin prevede și anularea dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv, stabilite prin decizie de impunere emisă ca urmare a inspecţiei fiscale sau verificării situației fiscale personale, care este în curs de derulare la data intrării în vigoare a noii ordonanţe de urgență.

În acest caz, contribuabilii care la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență au în derulare o inspecție fiscală, ori o verificare a situației fiscale personale pot beneficia de anularea accesoriilor aferente obligațiilor stabilite suplimentar de organul de control dacă plătesc aceste obligații până la termenul de plată stabilit în decizia de impunere și dacă depun cererea de anulare a accesoriilor în termen de 90 de zile de la data comunicării deciziei, indiferent dacă acest control a fost finalizat până la 15 decembrie 2020 sau ulterior acestei date.

 

 

 

Citiți și:

Doua proiecte rezidentiale cu peste 200 apartamente, propuse in provincie

Fabrica noua, in pregatire pe mai mult de 2 ha

Investitori straini pregatesc noi spatii de birouri in Bucuresti

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/iulie-august 2020

Sus
Translate »