Oferte locuri de munca top

S-ar putea simplifica legislatia in constructii

Legislația privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii ar putea fi modificată ca urmare a unui proiect de act legislativ depus spre dezbatere în Senat. Astfel un senator PMP propune modificarea şi completarea art.1 din Legea nr.50/1991.

Inițiatorul noului proiect legislativ susține că scopul său este să elimine timpul îndelungat scurs până la finalizarea analizei dosarului și eliberarea titlului de proprietate, perioadă în care proprietarul este blocat în procesul de execuție a construcției

Astfel, Articolul 1 din legear urma să fie modificat la alineatul 1 și va avea forma:

”Art 1 – (1) Executarea lucrărilor de construcții este permisă numai pe baza unei autorizații de construire sau de desființare, emisă în condițiile prezentei legi, la solicitarea titularului unui drept real, sau a posesiei, asupra unui imobil – teren și/sau construcții – identificat cu număr cadastral, în cazul în care legea nu dispune altfel”.

Potrivit dicționarului juridic ”posesie” este stare de fapt ce constă în stăpânirea materială a unui lucru, în exercitarea unei puteri de fapt asupra acestuia, care dă posesorului putinţa de a se comporta ca şi când el ar fi adevăratul titular al dreptului de proprietate (sau al altui drept real) asupra acelui lucru.

Pentru existenţa posesiei, se cer cumulativ două elemente:

  1. a) un element material (corpus) care presupune contactul cu lucrul, ce poate fi concretizat în orice fel de acte materiale (de ex. deţinerea lucrului, folosirea lui, culegerea fructelor acestuia etc.) sau în unele acte juridice (de ex. un act de înstrăinare, grevare etc.);
  2. b) un element psihologic, intelectual (animus), constând în intenţia sau voinţa celui ce stăpâneşte în fapt bunul, de a efectua această stăpânire pentru sine, de a se comporta cu privire la lucru ca proprietar ori ca titular al altui drept real.

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/iulie-august 2020

Sus
Translate »