Heidelberg Cement

Sanctiuni si oprirea lucrarilor in unele constructii rezidentiale

În activitatea de control la obiective de investiții private, din sectorul dezvoltărilor rezidențiale, inspectorii de la Inspectoratul de Stat în Construcții au întâlnit unele cazuri mai deosebite.

Vă prezentăm mai jos câteva astfel de cazuri, mentionând în ce constau deficiențele constatate și măsurile luate de inspectori.

* Ansamblu locuințe colective, spații comerciale, parcaj etajat, împrejmuire și organizare de șantier, 2 blocuri D+P+6E (64+81ap.) parcaj etajat D+P+1E, situată în Municipiul Pitești, judeţul Argeș

Autorizația de construire nr. 690/31.08.2018 a fost emisă de primarul municipiului Pitești pentru realizare „Ansamblu locuințe colective, spații comerciale, parcaj etajat,împrejmuire și organizare de șantier, 2 blocuri (D+P+6E) (64+81 apartamente) parcaj etajat (D+P+1E) (124 locuri de parcare) +36 locuri supraterane” cu încălcarea prevederilor art. 2. alin. 2 și ale art. 7 alin. (2) și (3) din Legea nr. 50/1991.

Mai precis, autorizația avea la bază un certificat de urbanism emis cu date incomplete, fără a se menționa informațiile privind regimul de înălțime exprimat în metri cât și în număr de niveluri, distanțe față de limitele laterale, accese, căi de comunicații, stabilite prin Planul urbanistic Zonal (PUZ) aprobat prin hotărâre a consiliului local.

De asemenea, autorizația a fost eliberată fără solicitarea avizelor/studiilor necesare și obligatorii în vederea autorizării;

– având la bază o documentație tehnică elaborată cu nerespectarea prevederilor din documentația de urbanism plan urbanistic zonal (PUZ) avizată și aprobată prin hotărâre a consiliului local și care nu respectă conținutul-cadru prevăzut în anexa nr. 1 la Legea nr. 50/1991 (nu conține parte de proiect drumuri, accese, alei, cu parte scrisă și desenată, cu detalii și profil stradal pe tipuri de drumuri din incintă și fără partea de instalații aferente construcției pentru specialitatea instalații de gaze naturale).

De asemenea, autorizația de construire a fost emisă în lipsa studiului privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă ridicată, contrar prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 372/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 20 alin. (1) lit. e) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, aprobate prin Ordinul nr. 839/2009.

Ca urmare a celor constatate, s-a aplicat sancțiune contravențională conform prevederilor art. 26 alin. (1) lit. i) și alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare și au fost aplicate prevederile art. 12 din Legea nr. 50/1991 (sesizarea Instituției Prefectului –Județul Argeș în vederea cererii anulării autorizației de construire de către instanţa de contencios administrativ competentă).

* Corp locuințe colective P+4E+Ms pe demisol existent, lucrare amplasată în mun.Dej, jud.Cluj

Ca urmare a controlului curent în execuție s-au constatat următoarele :

– executantul nu a asigurat nivelul de calitate corespunzător cerințelor printr-un sistem propriu de calitatate, conceput și realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuția autorizați

– investitorul nu a asigurat verificarea execuției corecte a lucrărilor de construcții prin diriginți de șantier de specialitate sau operatori economici de consultanță specializați

Inspectorii ISC au dispus următoarele :

– oprirea lucrărilor

– expertizarea lucrărilor executate și punerea în aplicare a eventualelor măsuri impuse prin expertiza tehnică numai pe baza unor detalii de execuție elaborate de către proiectant și vizate de către verificatorul tehnic atestat și de către expertul tehnic atestat;

Întrucât au fost constatate abateri de la prevederile art.25 lit.c) din Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările ulterioare, executantul a fost sancționat contravențional.

* Imobil S+P+8E, situat în Municipiul București, Sector 4

Inspectorii ISC au constatat că:

–  nu a fost respectat proiectul de execuție anexă la autorizația de construire,

– nu a fost asigurată verificarea calitații lucrărilor cu diriginți de șantier și responsabil tehnic cu execuția și

– nu au fost întocmite documente privind calitatea lucrărilor executate și a materialelor puse în operă pentru toate lucrările executate.

S-au dispus măsuri după cum urmează:

– oprirea lucrărilor,

– efectuarea unei expertize tehnice privind calitatea lucrărilor și a materialelor puse în operă, precum și

– realizarea unui releveu topografic cu poziționarea construcției raportată la prevederile A.C.

Executantul lucrărilor a fost sancționat contravențional pentru neconformitățile constatate.

* Imobil S+P+9E, situat în Municipiul București, Sector 4

La acest obiectiv nu au fost întocmite documentele privitoare la calitatea lucrărilor pentru toate lucrările executate și nu a fost respectat proiectul autorizat anexă la A.C., iar proiectul de arhitectură nu este verificat la cerințele fundamentale conform prevederilor legale.

Lucrările de zidărie au fost executate necorespunzător.

A fost dispusă oprirea lucrărilor și s-a solicitat proiectantului efectuarea unui raport scris cu detalierea soluțiilor de remediere a neconformităților și completarea documentației cu detaliile lipsă.

S-a dispus investitorului asigurarea verificării proiectelor conform prevederilor legale.

* Imobil locuințe colective cu un nivel maxim de înălțime S+P+5E+ pod, situat în Municipiul București, Sector 5

S-a constatat nerespectarea prevederilor prevederilor autorizației de construire prin:

– modificarea dimensiunilor subsolului, inclusiv a elementelor de construcție și a funcțiunii acestuia,

– transformarea podului nelocuibil în spațiu locuibil și

– lucrări de compartimentare cu pereți din zidărie care nu respectă prevederile A.C

– nu s-au asigurat rosturile între tronsoane prin modificarea soluțiilor tehnice.

S-au mai constatat:

– existența unor armături descoperite în elementele structurale,

– existența unor fisuri în pereți în axele 13,14,15 și în peretele exterior din axul A, – nerespectarea programului de control a lucrărilor ajunse în faze determinante și neasigurarea verificării execuției corecte a lucrărilor de construcții prin diriginți de șantier și responsabil tehnic cu execuția.

Au fost dispuse următoarele măsuri:

– oprirea lucrărilor;

– investitorul se va adresa autorității emitente a autorizației de construire în vederea luării unei decizii potrivit prevederilor art. 28 alin.(2) din Legea nr. 50/1991;

– expertizarea lucrărilor de construcții și a proiectului;

– efectuarea unei măsurători topografice cu personal autorizat care să stabilească amplasamentul construcției față de limitele proprietății și cotele de nivel ale construcției în raport cu planșele vizate spre neschimbareanexă la autorizația de construire.

Au fost aplicate sancțiuni contravenționale factorilor responsabili.

 

 

 

Citiți și:

Deficiente in documentatiile investitiilor publice

Hale de depozitare si cladire de birouri, in apropierea Bucurestiului

Un mare dezvoltator va obtine autorizatiile pentru construirea de blocuri in Capitala

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr.8/ nov-dec 2018

Sus
Translate »