Oferte locuri de munca top

Schimbarile PNDL au trecut de Senat

Senatul a adoptat ieri, cu majoritate de voturi, proiectul de legiferare a OUG nr. 214/2020 în legătură cu modificările din cadrul Programului național de dezvoltare locală – PNDL.

Conform variantei finale a documentului, senatorii au respins amendamentul prin care solicitarea de finanțare putea fi depusă până la 31 martie 2021, propus de o Comisie de specialitate din cadrul Senatului.

Astfel, pentru suplimentarea sumelor alocate prin PNDL I, beneficiarii vor depune o solicitare de finanțare, însoțită de o notă justificativă, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii. Aceasta în situația în care sumele alocate prin contractele de finanțare pentru decontarea categoriilor de cheltuieli care se pot finanța prin program de la bugetul de stat nu asigură finalizarea și recepționarea obiectivelor de investiții incluse în PNDL I.

Ce cuprinde Ordonanța de Urgență

Printre prevederile adoptate de Senat se numără și cea prin care se stabilește că pentru finalizarea obiectivelor de investiții incluse în PNDL I, pentru care a fost efectuată recepția la terminarea lucrărilor, contractele de finanțare multianuale se pot prelungi cu o perioadă de până la 2 ani de zile. Pe durata de valabilitate a contractelor, valoarea creditelor de angajament este egală cu valoarea creditelor bugetare.

Modificarea a fost necesară întrucât în cadrul PNDL I au fost cuprinse obiectivele de investiții derulate anterior prin mai multe programe, începute și nefinalizate cu mulți ani în urmă.

Beneficiarii acestora au semnalat la momentul respectiv faptul că se află în imposibilitatea de a finaliza și recepționa obiectivele în termenul contractului de finanțare cu încadrarea în sumele alocate deja, din cauza schimbărilor legislative cuprinse în OUG nr. 114/2018 și a evoluției prețurilor la materialele de construcție.

De asemenea, Ordonanța mai are în vedere ca în cursul unui an bugetar, după efectuarea transferurilor, în situația existenței unor credite bugetare disponibile, sumele aferente solicitărilor de transfer depuse după ultima zi lucrătoare a lunii noiembrie a fiecărui an se transferă beneficiarilor în limita creditelor bugetare aprobate pentru anul în curs, în ordinea cronologică de înregistrare a solicitării de transfer.

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2020

 

Sus
Translate »