RESIDEO

Se va relua in forta cartografierea retelelor tehnico – edilitare

Multi dezvoltatori imobiliari au avut surpriza ca atunci când demarează un proiect să constate că terenul este străbătut de rețele tehnico-edilitare de care nu știa nimeni.

Identificare, măsurarea şi inventarierea imobilelor, a reţelelor edilitare și constituirea băncilor de date urbane au fost prevăzute să fie realizate într-un HG din 1997. Aceasta prevedea implementare Sistemului informaţional specific domeniului imobiliar-edilitar şi băncilor de date urbane (SISDIEBDU) – instrument de lucru imperios necesar autorităților administrației publice pentru emiterea avizelor, acordurilor, certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construire, în mod operațional, în format electronic.

Finanțarea programului în ultimii zece ani nu a fost suficientă pentru a putea susține un ritm de finalizare a localităților corespunzător necesităților de finanțare ale autorităților locale. Astfel, de la demararea acestui program în anul 1997 şi până în prezent au fost contractate lucrări pentru un număr de 137 de localităţi. Până în prezent, au fost finalizate aproximativ 24 localităţi: Făurei, Sinaia, Urziceni, Timişoara, Calafat, Olteniţa, Lehliu Gară, Sighişoara, Sulina, Odorheiu Secuiesc, Cezieni, Azuga, Sântandrei, Remetea, Slobozia, Vităneşti, Mahmudia, Isaccea, Giuvărăşti, Ploieşti, Rovinari. Din cauza lipsei finantării adecvate de la bugetul de stat, pentru localităţile Timişoara, Slobozia şi Ploieşti unde s-au finalizat lucrările rata de cofinanţare din partea consiliilor locale a fost de peste 85%. De asemenea, pentru Alba Iulia, Sebeş, Bacău, Oradea, Bistriţa, Dej, Giurgiu, Iaşi, Baia Mare, Piatra Neamţ cofinanţarea din partea consiliilor locale a fost de peste 60%.

Un nou proiect de Hotărâre de Guvern propune ca finanțarea de la bugetul de stat să fie asigurată prin Sistemul informaţional specific domeniului imobiliar edilitar şi băncilor de date locale – SISDIEBDL. exclusiv pentru cartografierea rețelelor tehnico – edilitare și pentru finanțarea lucrărilor de constituire a băncilor de date locale. Mai precis pentru încărcarea, organizarea și prelucrarea de date grafice și textuale privind rețelele edilitare, întreținerea și actualizarea băncilor de date. Inventarierea imobilelor este făcută în prezent prin Programul naţional de cadastru şi carte funciară.

În ceea ce privește derularea programului SISDEBDL, în raport cu rolurile stabilite prin lege autorităților centrale și locale, a fost propusă, prin proiectul de HG, eliminarea dintre atribuțiile MDRAP a activităților de urmărire a execuției lucrărilor și de asigurare a accesului specialiștilor pentru executarea lucrărilor sau informarea cu privire la rezultatele lucrărilor, aceste activități fiind imposibil de desfășurat de către o autoritate a administrației publice centrale.

Totodată, controlul privind îndeplinirea formalităţilor de contractare, realizare, avizare şi decontare a lucrărilor SISDEBDL se propune a fi exercitat de către consiliile judeţene și de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti.

În situația în care suma solicitată este mai mare decât suma alocată la bugetul programului de finanțare, fondurile asigurate de la bugetul de stat pentru elaborarea lucrărilor SISDEBDL vor fi alocate consiliilor județene pe principiul proporționalității, pe baza de criterii care asigură raportarea la condițiile și necesitățile din teritoriu.

Astfel, proiectul de act normativ propune ca la nivelul fiecărui județ fondurile asigurate de către bugetul de stat să fie repartizate procentual către unitățile administrativ-teritoriale, în funcție de suma solicitată și suma alocată.

 

Descarcati aici proiectul actului normativ

 

 

 

 

 

 

Citiți și:

Oferta reanalizata pentru proiectarea unui spital

Contract de 19 mil euro pentru finalizarea unei centuri ocolitoare

Doua drumuri judetene vor fi reabilitate cu peste 13 mil euro

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor nr 1/martie 2018

Sus
Translate »