Oferte locuri de munca top

Sectorul imobiliar, propice spalarii banilor obtinuti ilegal

Sectorul imobiliar este printre cele menționate în Legea pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor ca necesitând măsuri speciale. Astfel, legea intrată în vigoare anul trecut prevede obligații atât pentru agenții imobiliari, cât și pentru dezvoltatorii imobiliari.

Totodată, dezvoltatorii imobiliari nu se mai pot ascunde în spatele paravanelor de tip societăți pe acțiuni la purtător, adică acțiuni al căror proprietar este cel care le deține fizic iar numele său nu apare înregistrat în actele societății.

Aceasta pentru că a devenit operațional Registrul beneficiarilor reali ai societăților, aflat la Oficiul Național al Registrului Comerțului. Ca urmare, persoanele juridice trebuie să depună declarația privind beneficiarii reali ai persoanelor juridice.

Totuși, măsura nu împiedică în nici un fel practica dezvoltatorilor imobiliari de a-și înregistra societățile din țara noastră ca fiind deținute de persoane juridice din paradisuri fiscale.

Așa că noul Registru al ONRC va rezolva numai parțial problema adevăraților investitori (politicieni, afaceriști) care plasează în sectorul imobiliar fonduri obținute ilegal.

Complici ai celor care spală bani sunt și unele autoritați locale întrucât, invocând în mod eronat GDPR și încălcând legile în vigoare, ascund datele beneficiarilor reali ai proiectelor de dezvoltare imobiliară.

Potrivit ONRC, persoanele juridice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului, cu excepţia regiilor autonome, companiilor şi societăţilor naţionale şi societăţilor deţinute integral sau majoritar de stat, trebuie să depună o declaraţie privind beneficiarul real al persoanei juridice în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăţilor, în următoarele cazuri:

* la înmatriculare: Printre celelalte înscrisuri solicitate de lege, la înmatriculare, se va depune și declarația privind beneficiarul real, dată de către reprezentantul legal, în forma prevăzută de Legea nr. 129/2019.

* anual: Declaraţia anuală se depune la oficiul registrului comerţului în care este înmatriculată persoana juridică în termen de 15 zile de la aprobarea situaţiilor financiare anuale.

* ori de câte ori intervine o modificare: În termen de 15 zile de la data la care a intervenit o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real.

Nedepunerea de către reprezentantul legal a declaraţiei privind datele de identificare ale beneficiarului real, anual sau ori de câte ori intervine o modificare, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se realizează de către organele cu atribuţii de control ale Ministerului Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi ale unităţilor sale teritoriale şi de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălări Banilor, prin agenţi constatatori proprii.

Procesul-verbal de constatare a contravenţiei se comunică oficiului registrului comerţului, în acesta fiind consemnat că nedepunerea declaraţiei atrage dizolvarea societăţii.

Dacă în termen de 30 de zile de la data aplicării sancţiunii contravenţionale reprezentantul persoanei juridice nu a depus declaraţia privind datele de identificare ale beneficiarului real, la cererea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, tribunalul sau, după caz, tribunalul specializat va putea pronunţa dizolvarea societăţii.

Prevederi pentru anul 2020

În anul 2020, persoanele juridice înmatriculate până la data intrării în vigoare a legii, supuse obligației de depunere a declarației privind beneficiarul real vor depune o singură declarație, după aprobarea situaţiilor financiare anuale.

Cererile de înregistrare având ca obiect depunerea declarațiilor pot fi depuse la ghișeu, online sau prin corespondență, cu confirmare de primire. Cererea transmisă în formă electronică va avea încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică extinsă.

În cazul cererilor depuse online sau prin corespondență, se vor anexa declarațiile privind beneficiarii reali, în formă autentică.

Prevederi pentru firmele înregistrate până în luna iulie 2019

În cazul societăţilor înregistrate până la 21 iulie 2019, cu excepţia companiilor şi societăţilor naţionale, precum şi a societăţilor deţinute integral sau majoritar de stat, termenul de depunere este de 12 luni de la intrarea în vigoare a legii, respectiv până la data de 21 iulie 2020.

 

Descărcați aici Declarația privind beneficiarii reali

 

 

 

 

 

Citiți și:

Ce se intampla cu programul de extindere a retelelor de gaz, in lipsa publicarii OUG

Ce materiale de constructii se vor scumpi anul acesta

Proiect rectificat, pentru edificarea unui ansamblu de cladiri de birouri

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/nov – dec 2019

c

Sus
Translate »