ARENA Constructiilor
Oferte locuri de munca top

Varianta de Ocolire Mihailesti, mai aproape de finantare

A fost încheiat contractul de servicii pentru completarea Studiului de Fezabilitate pentru ”Construcția Variantei de Ocolire Mihăilești” și elaborarea Documentației suport pentru cererea de finanțare între CNAIR SA, în calitate de autoritate contractantă și Alphaconsult & Engineering SRL, în calitate de prestator.

Acesta din urmă se va asigura că implementarea acestui contract va furniza un proiect cu suficientă ”pregătire matură” din punct de vedere financiar, social, economic și tehnic, bine fundamentat, cu privire la necesitatea și oportunitatea investiției și selectării în vederea obținerii co-finanțării nerambursabile din Fondul European de Dezvoltare Regională.

Valoare contractului de servicii este de 30.000 lei, fără TVA.

Durata contractului de servicii este de 4 luni de la data de începere a contractului, adică de la data semnării sale de către ultima parte.

Proiect este co-finanţat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

Obiectul contractului de servicii îl reprezintă completarea studiului de fezabilitate existent în conformitate cu H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervențiicu modificări și completări ulterioare.

precum și legislația în vigoare ce reglementează pregătirea documentației necesare în vederea transmiterii aplicației de co-finanțare din Fonduri Structurale, de a acorda asistență Beneficiarului în vederea pregătirii aplicației de finanțare până la obținerea aprobării finanțării nerambursabile din partea AM-POIM/DGOIT/JASPERS/CE, de a furniza toate documentele necesare cu privire la solicitările de clarificare asupra documentației elaborate de Prestator, pe baza căreia se va elabora cererea de finanțare pentru proiectul ”Construcția Variantei de Ocolire Mihăilești”.

 

Citiți și:

Ce firme lupta pentru un proiect rutier major

O statiune de pe litoral pregateste reabilitarea a 9 strazi

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor

 ARENA Constructiilor nov – dec 2017 (click aici)coperta-ac8-mare  ARENA Constructiilor , oct 2017  (click aici) coperta-ac7

 

Sus
Translate »