Oferte locuri de munca top

180 mil euro pentru sali si terenuri de sport

Investiții în infrastructura sportivă vor putea fi realizate cu ajutorul unei scheme de finanțare, inclusă în Planul Național de Investiții și de Relansare Economică al Guvernului României – 2020.

Astfel, conform unui proiect de Hotărâre de Guvern, valoarea maximă totală a ajutorului de minimis care va fi acordat în cadrul schemei de ajutor de minimis pentru stimularea investițiilor în domeniul sportului este de 180 milioane euro, respectiv 870 milioane lei.

Beneficiază de ajutor de minimis în baza schemei, structurile sportive care îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării cererii de acord pentru finanțare, următoarele criterii de eligibilitate:

* sunt înregistrate potrivit Ordonanței de Guvern nr.26/2000 privind asociațiile și fundațiile sau sunt structuri sportive aflate în subordinea administrației publice centrale sau locale;

* dețin certificat de identitate sportivă;

* nu se află în procedură de executare silită, insolvență, faliment, reorganizare juridică, dizolvare, închidere operațională, lichidare sau suspendare temporară a activității;

* nu fac obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de minimis, sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare.

Beneficiază de ajutor de minimis în baza schemei și structurile sportive aflate în activitate și structurile sportive nou-înființate.

Activităţile eligibile pentru a beneficia de finanțare în condițiile prezentei scheme de ajutor de minimis sunt:

* Investiții în infrastructură – construcții noi, amenajări, renovări (terenuri de antrenament pentru copii și juniori, centre de recuperare pentru sportivi – inclusiv dotări, sisteme încălzire gazon, modernizări săli, dotări vestiare, tabele marcaj, sisteme de climatizare);

* Realizarea sau modernizarea de cabinete medicale cu dotările aferente, tehnologii noi;

* Achiziționarea de tehnologii reprezentând sisteme de evaluare și monitorizare a performanțelor sportive (hard și soft), echipamente video (monitorizare performanțe individuale și colective);

* Achiziționarea de mijloace fixe reprezentând echipament sportiv performant.

Cheltuieli eligibile in cadrul schemei sunt:

* cheltuieli pentru construirea, reabilitarea sau modernizarea infrastructurii sportive,

* achiziție echipamente cu destinație sportivă (echipamente care se folosesc în scopul declarat în prezenta schema de ajutor de minimis) – sistem încălzire, mobilier, tabele marcaj,

* echipamente cabinet medical,

* T.I.C., sisteme de monitorizare performanțe individuale și colective sportive,

* echipament sportiv,

* consultanță specializată.

 

 

Descărcați aici Fisa de prezentare a proiectului

 

 

Login Required

 

 

 

 

Citiți și:

Doua noi blocuri de locuinte, in portofoliul unor dezvoltatori locali

Amplu proiect imobiliar din Capitala, in autorizare

Peste 10 mii mp spatii comerciale si de servicii, in pregatire langa Bucuresti

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 6/septembrie 2020

Sus
Translate »