Oferte locuri de munca top

260 mil euro, fonduri europene, pentru colectarea apelor uzate

Până la 260 milioane de euro vor fi investiți, prin PNRR, pentru colectarea apelor uzate în aglomerările mai mici de 2.000 de locuitori.

Fondurile vor putea fi accesate după ce vor fi stabilite regulile și condițiile aplicabile finanțării. În acest sens a fost elaborat ghidul specific (fișier atașat).

Finanțarea este pentru:

* Înființarea sistemelor individuale adecvate (SIA) de colectare și epurare a apelor uzate,

* Înființarea sistemelor publice inteligente alternative (SPIA) pentru procesarea apelor uzate,

* Înființarea sistemelor centralizate de colectare a apelor uzate;

* Înființarea sistemelor de distribuție a alimentării cu apă.

Cine poate solicita finanțare

Tipurile de solicitanți care pot depune cereri de finanțare sunt:

* Unitățile Administrativ Teritoriale (UAT) și asociațiile acestora (ADI);

* Operatorii Regionali (OR)/ Operatori Locali (OL) din sectorul de apă/apă uzată;

* Parteneriate între tipurile de solicitanți menționați anterior.

Lucrari de reabilitare termica de peste 40 mil euro, in pregatire

Alocarea apelului de proiecte

Alocarea financiară acordată prin PNRR este de 260 milioane euro, din care 60 milioane euro reprezintă alocare financiară suplimentară de 30% din sumele alocate prin PNRR investiției, distribuite astfel:

* Pentru investiții în sistemele individuale adecvate (SIA) de colectare și epurare a apelor uzate:

Alocare financiară din PNRR: 20 milioane euro

Alocare financiară suplimentară, pe lângă finanțarea din PNRR: 6milioaneEuro.

Alocare financiară totală: 26 milioane euro.

* Pentru investiții în înființarea sistemelor publice inteligente alternative pentru procesarea apelor uzate:

Alocare financiară din PNRR: 100 milioane euro

Alocare financiară suplimentară, pe lângă finanțarea din PNRR: 30 milioane euro.

Alocare financiară totală: 130 milioane euro.

* Pentru investiții în înființarea sistemelor centralizate de colectare a apelor uzate:

Alocare financiară din PNRR: 80 milioane euro

Alocare financiară suplimentară: 24 milioane euro.

Alocare financiară totală: 104 milioane euro.

Alocarea financiară la nivel de proiect

Valoarea maximă eligibilă a proiectului corespunde unui:

* Cost unitar de 2.232 euro/SIA, fără TVA, pentru sistemele individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate;

* Cost unitar de 26.784 euro/ SPIA, fără TVA, pentru sistemele publice inteligente alternative pentru procesarea apelor uzate;

* Cost unitar de 165.505,68 euro/km, fără TVA, pentru înființarea rețelelor de apă uzată;

* Cost unitar de 110.595,22 euro/km, fără TVA, pentru înființarea rețelelor de alimentare cu apă.

 

Descărcați aici

 

Login Required

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 3/ mai 2022

 

Sus
Translate »