ARENA Constructiilor
Oferte locuri de munca top

Au aparut noile contracte de achizitie publica

Condițiile generale și specifice, precum și modelul-cadru de acord contractual, pentru contractele de achiziție publică sau sectorială de lucrări care au ca obiect exclusiv execuția de lucrări pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice intră în vigoare, fiind publicate în Monitorul Oficial (document atasat)

În fondurile publice sunt incluse și fonduri nerambursabile și rambursabile, a căror valoare totală estimată este egală sau mai mare decât pragul valoric prevăzut de Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Actul care reglementează noile conditii generale pentru contractele de achiziții publice este Hotărârea de Guvern nr.1/2018.

Această hotărâre se aplică în cazul contractelor care sunt aferente procedurilor de achiziție publică sau sectorială inițiate după data intrării sale în vigoare.

Contractele aferente unor proceduri de achiziție publică sau sectorială inițiate înainte de data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se supun dispozițiilor legale în vigoare la data inițierii procedurilor în cauză, în tot ceea ce privește încheierea, modificarea, interpretarea, efectele, executarea și încetarea respectivelor contracte.

Noua hotărâre nu se aplică în cazul contractelor din cadrul proiectelor finanțate din Programul Național de Dezvoltare Rurală și aprobate înainte de data intrării în vigoare a hotărârii.

Prezentele prevederi se aplică cu respectarea întocmai a legilor achizițiilor publice:

* Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare,

* Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare,

* Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare, și a

* Legii nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea CNSC, cu modificările și completările ulterioare, precum și a legislației în vigoare incidente, inclusiv în domeniul disciplinei și calității în construcții, care sunt prioritare.

 

Descărcați aici condițiile generale și modelul cadru de acord contractual:

 

 

 

 

 

Citiți și:

Un mare depozit logistic isi va dubla suprafata construita

Viitor ansamblu de lux in Sectorul 1 al Bucurestiului

Realizarea unui sistem de canalizare pluviala va costa peste 8 mil lei

Ce pret are terenul pe care va fi ridicat un nou supermarket in Bucuresti

Investitorii italieni isi extind spatiile de productie

 

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor

 ARENA Constructiilor nov – dec 2017 (click aici)coperta-ac8-mare  ARENA Constructiilor , oct 2017  (click aici) coperta-ac7

 

Sus
Translate »