Oferte locuri de munca top

Au intrat in vigoare trei forme de sprijin financiar pentru intreprinzatori

Odată cu publicarea în Monitorul Oficial au intrat în vigoare de ieri prevederile legale care stabilesc trei forme de sprijin financiar pentru întreprinzători. Aceștia pot accesa de la 2.000 euro până la 200.000 euro, din fonduri europene nerambursabile, dacă au fost afectați de măsurile luate pentru prevenirea răspândirii noului coronavirus.

Cele trei forme de sprijn legiferate prin Ordonanța de Urgență intrată de ieri în vigoare, sunt:

* microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile sub formă de sumă forfetară;

* granturi pentru capital de lucru acordate sub formă de sumă forfetară și în procent din cifra de afaceri;

* granturi pentru investiții productive acordate din fonduri externe nerambursabile în baza evaluării proiectului de investiții depus.

Întreprinderile mici și mijlocii pot accesa oricare dintre cele trei forme de finanțare. Persoanele fizice autorizate – PFA și cabinetele medicale individuale pot accesa doar microgranturi.

Microgranturile

Microgranturile au valoarea de 2.000 euro și se acordă o singură dată, sub formă de sumă forfetară.

Fondurile alocate pentru acordarea de microgranturi în cadrul POC 2014-2020 sunt în valoare totală de 100 milioane euro, din care 85 milioane euro se alocă din bugetul POC 2014-2020 și 15 milioane euro din cofinanțarea de la bugetul de stat.

Microgranturile se acordă pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat încheiat cu următoarele categorii de beneficiari:

* întreprinderile mici și mijlocii care fac dovada prin situațiile financiare depuse că nu dețin salariați cu contract individual de muncă la data de 31 decembrie 2019;

* PFA, ONG-uri cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute în anexa nr. 1 (document atașat la finalul articolului)

* PFA/Cabinete medicale individuale, dacă au fost implicate în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu Covid-19, care nu au beneficiat de stimulentul medical acordat în baza OUG nr. 43/2020

Beneficiarii de microgranturi pot utiliza alocările din fonduri externe nerambursabile pentru susținerea unor cheltuieli de tipul:

* cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii de stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;

* datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități potrivit contractelor încheiate;

* cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat;

* cheltuieli privind achiziția de servicii și reparații necesare activității curente de bază, cu excepția serviciilor de consultanță, studii și alte categorii de servicii indirecte cu activitatea curentă;

* cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului SARS-CoV- 2;

* cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare pentru reluarea activității curente;

* cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente necesare pentru reluarea activității;

* cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului.

Cererile de finanțare depuse în cadrul apelurilor de proiecte sunt selectate la finanțare în ordinea depunerii, cu respectarea criteriilor de eligibilitate care vor fi stabilite în Ghidul solicitantului.

Granturi pentru capital de lucru

Valoarea sprijinului din fonduri externe nerambursabile pentru capital de lucru se stabilește astfel:

* pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 5.000 și 13.500 euro, valoarea grantului este de 2.000 euro;

* pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 13.501 și 1.000.000 euro, valoarea grantului se stabilește în procent de 15% din cifra de afaceri și nu poate depăși suma de 150.000 euro. Pentru IMM-urile cu cifra de afaceri cu echivalentul în euro de peste 1 milion de euro, valoarea maximă a ajutorului este de 150.000 euro.

Valoarea granturilor pentru capital de lucru nu include cofinanțarea beneficiarilor de ajutor de stat la constituirea capitalului de lucru, în procent de minimum 15% din valoarea grantului solicitat.

Fondurile alocate pentru granturile destinate capitalului de lucru sunt în valoare de 350.000.000 euro, din care 265.000.000 euro fonduri externe nerambursabile și 42.500.000 euro fonduri de la bugetul de stat și coparticipare de 42.500.000 euro de la beneficiari.

Granturile pentru capital de lucru se acordă, pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat, IMM-urilor din domeniile de activitate: restaurante, hoteluri, cafenele, industria alimentară și alte activități asimilate acesteia, servicii din domeniul transporturilor, agențiilor de turism, editurilor/librăriilor/bibliotecilor, industriilor creative, precum și al organizărilor de evenimente a căror activitate curentă a fost afectată de răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă ori redusă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență și/sau pe perioada stării de alertă.

Granturi pentru investiții

Granturile pentru investiții sunt destinate beneficiarilor care implementează investiții în domeniul curent de activitate sau într-un domeniu diferit de activitate, necesare pentru:

* extinderea capacităților de producție existente, precum și pentru extinderea capacităților de prestări servicii;

* realizarea de unități noi ale capacităților de producție existente, precum și pentru realizarea unor unități noi de prestare servicii;

* reabilitarea/modernizarea unităților de producție existente, precum și pentru reabilitarea/modernizarea unor unități noi de prestare servicii.

Granturile pentru investiții se acordă pe proiect și beneficiar și au o valoare cuprinsă între 50.000 euro și 200.000 euro, în funcție de nevoile de finanțare ale proiectelor de investiții depuse.

Fondurile totale alocate pentru granturile destinate investițiilor sunt în valoare de 550.000.000 euro, din care 415.870.000 euro se alocă din bugetul POC 2014-2020 și 62.380.500 cofinanțare de la bugetul de stat și 71.749.500 euro contribuția proprie.

 

Descărcați aici Ordonanța de Urgență nr. 130/2020

 

 

 

 

 

Citiți și:

Oferta reevaluata pentru modernizarea a 40 km DJ

Preturile in constructii, influentate de munca la negru

Proiectul de construire a unui mare ansamblu imobiliar, aprobat

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/iulie-august 2020

Sus
Translate »