Oferte locuri de munca top

Cadastru: modificari privind avizarea, receptia, inscrierea in cartea funciara 

Va fi modificat și completat Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, astfel încât procedurile sale să fie în concordanță cu textele în vigoare din legea cadru, după cum reiese dintr-un proiect de ordin al directorului general ANCPI.

Modificarea vizează, de exemplu, introducerea unui model de certificat pentru înscrierea în cartea funciară a terenului aferent casei de locuit, înregistrat în evidențele registrului agricol.

De asemenea, schimbările au în vedere proceduri de înscriere a drepturilor reale, a altor raporturi juridice, drepturi personale, interdicții, incapacități şi litigii judiciare în legătură cu imobilele.

Reprezentanții ANCPI exemplifică în acest sens dispozițiile privind:

* efectuarea formalităților de publicitate imobiliară a măsurilor asiguratorii prevăzute de Codul de procedură penală,

* cele ce vizează procedurile de executare silită din cuprinsul Codului de procedură civilă sau

* situația sarcinilor ce grevează bunurile înstrăinate de administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar, în exercițiul atribuţiilor sale prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

Direcțiile de specialitate din cadrul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară au fost elaborate propuneri pentru modificarea și completarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul nr. 700/2014, care vizează:

– aspecte referitoare la modalitatea concretă de soluționare a cererilor de înscriere (ex: pentru celeritatea soluționării cererilor, a fost eliminată posibilitatea emiterii referatului de completare);

– completarea conținutului unor norme din regulament, în sensul explicitării acestora și facilitării aplicării lor de către personalul de specialitate din cadrul oficiilor teritoriale, precum și de către persoanele fizice/juridice autorizate;

– aspecte de ordin procedural (ex: dovedirea calității de persoană îndreptățită să depună cererea de înscriere) sau administrativ (ex: precizarea programului de înregistrare în registrul general de intrare a cererilor având ca obiect serviciile de cadastru și/sau publicitate imobiliară prestate de unitățile subordonate Agenției Naționale și de eliberare a lucrărilor de cadastru și publicitate imobiliară) ;

– corectarea unor erori materiale strecurate în anumite articole din cuprinsul regulamentului.

 

Descărcați aici proiect ordin ANCPI

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/ iul-aug 2019

Sus
Translate »