Oferte locuri de munca top

Care vor fi conditiile pentru esalonarea datoriilor catre stat

Eșalonarea la plată se va acorda de către organul fiscal central pe o perioadă de cel mult 5 ani dacă sunt îndeplinite condițiile de acordarea a acesteia, după cum intenționează Guvernul într-un proiect de modificare a actualei legislații în domeniu.

Toate penalitățile de întârziere cuprinse în certificatul de atestare fiscală vor putea fi amânate la plată și anulate la finalizarea cu succes a eșalonării la plată.

Aceasta spre deosebire de actuala reglementare care prevede că se amână la plată în vederea anulării doar penalitățile de întârziere aferente obligațiilor fiscale eșalonate la plată.

Astfel, în situația în care un contribuabil înregistrează obligații restante care reprezintă doar penalități de întârziere și dobanzi acesta poate obține practic anularea penalităților de întârziere dacă achită eșalonat dobanzile.

Este de precizat că această regulă nu se aplică situațiilor in care debitorii nu constituie garanții sau acestea sunt insuficiente, cu anumite excepțiile prevăzute de lege, caz în care, penalitățile de întârziere cuprinse în certificatul de atestare fiscală nu se amână la plată și se includ în eșalonare.

Organele fiscale vor putea stabili rate variabile, pe parcursul unui an, în funcție de posibilitățile reale de achitare a acestora, în cadrul unei proceduri de eșalonare la plată. Aceasta având în vedere faptul că unii contribuabili/plătitori, cum este cazul celor care au activități în construcții sau a celor din domeniul agricol, au producție sezonieră sau în anumite perioade din an au activitatea productivă întreruptă.

 

Ce intră în sfera eșalonărilor?

Pentru un debitor intră în sfera eșalonărilor la plată creanţele bugetare stabilite de alte organe și transmise spre recuperare organelor fiscale, potrivit legii, inclusiv creanţele bugetare rezultate din raporturi juridice contractuale stabilite prin hotărâri judecătoresti sau alte inscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii, precum și amenzile de orice fel administrate de organul fiscal.

Dar, nu intră în sfera eșalonărilor la plată obligațiile fiscale de a căror plată depinde menținerea autorizației, acordului ori a altui act administrativ similar, respectiv obligațiile precizate în mod expres în Codul fiscal sau alte legi prin care se instituie impozite/taxe/redevențe.

Pentru obligațiile fiscale de a căror plată depinde menținerea autorizației, acordului ori a altui act administrativ similar nu se va mai acorda eșalonarea la plată motivat de faptul că, odată depusă cererea de eșalonare la plată sau este aprobată o eșalonare la plată și pe toată durata de valabilitate a acesteia, contribuabilul este ținut de respectarea termenelor de plată a obligațiilor referitoare la menținerea valabilității eșalonării la plată,  precum și de faptul că domeniile pentru care se acordă autorizaţie, acord ori alt act administrativ similar, de către o autoritate competentă acționează de regulă într-un domeniu specific de importanță majoră, in care există risc de evaziune fiscală.

Pentru acest caz nu sunt asimilate obligațiilor fiscale creanţele bugetare stabilite de alte organe și transmise spre recuperare organelor fiscale, potrivit legii, inclusiv creanţele bugetare rezultate din raporturi juridice contractuale stabilite prin hotărâri judecătoresti sau alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii, precum și amenzile de orice fel administrate de organul fiscal.

 

Debitorii cu risc fiscal mic vor beneficia de eșalonarea la plată pe maxim 12 luni

În categoria debitorilor cu risc fiscal mic vor intra și aceia care nu au obligații fiscale restante mai vechi de 12 luni comparativ cu actuala prevedere care stabilește un termen de 6 luni.

Prin această măsură se oferă posibilitatea mai multor contribuabili să beneficieze de eșalonarea la plată în condițiile stabilite pentru contribuabilii cu risc fiscal mic.

Este de precizat că în această situație eșalonarea la plată se poate aproba pe maxim 12 luni iar garanțiile care trebuie să fie constituite sunt in valoare de minim 20% din sumele care pot face obiectul eșalonării la plată, cu respectarea condițiilor de incadrare in categoria de debitor cu risc fiscal mic.

De asemenea, Guvernul propune ca debitorii cu risc fiscal mic să beneficieze și de amânarea la plată în vederea anulării a unui procent de 50% din dobanzile cuprinse in certificatul de atestare fiscala eliberat in vederea acordării eșalonării la plată.

Scopul acestei măsuri este acela de creare a unei parghii prin care debitorii cu risc fiscal mic să achite intr-un termen cat mai scurt obligațiile fiscale datorate, pe de o parte, și pe de altă parte prin această măsură crește gradul de colectare și de conformare voluntară la plată.

Organul fiscal va putea solicita emitentului scrisorii de garanție/poliței de asigurare de garanție executarea acesteia pentru stingerea ratelor de eșalonare la scadența acestora, la solicitarea debitorului.

Totodată, va fi reglementat expres faptul că ori de câte ori se modifică graficul de eșalonare la plată organul fiscal competent să emită o decizie de modificare a decizie de eșalonare la plată cu anexarea noului grafic.

 

Eșalonarea la plată a obligațiilor fiscale nedeclarate

Contribuabilii care beneficiază de eșalonarea la plată a obligațiilor fiscale nedeclarate și datorează penalitate de nedeclarare, în cazul pierderii valabilităţii eșalonării la plată, pentru sumele rămase de plată din esalonarea vor datora doar penalitatea de nedeclarare, nu și penalitatea de 5% prevăzută la art. 198.

Regimul eșalonării la plată va putea fi schimbat în cazul în care pe perioada eșalonării la plată debitorii solicită modificarea deciziei de eșalonare prin includerea în eșalonare și a altor obligații fiscale dar nu dețin suficiente bunuri pentru a garanta aceste obligații.

Totodată, va fi reglementată o nouă situație de modificare a deciziei de eșalonare la plată ca urmare a desființării sau anulării, în tot sau în parte, în procedură administrativă, a unui act administrativ fiscal în care sunt individualizate creanțe fiscale ce fac obiectul eșalonării la plată.

Debitorul, care a pierdut o eșalonare la plată, va putea solicita menținerea acesteia nu o singură dată pe perioada eșalonării ci o dată într-un an de eșalonare, pentru a veni în sprijinul contribuabililor care, din diferite motive, nu îndeplinesc condiţiile de menţinere a valabilităţii esalonării la plată cu consecinţa pierderii înlesnirilor la plată acordate.

 

Garantarea obligațiilor fiscale

Totodată, Guvernul vrea să instituie interdicția de a garanta obligațiile fiscale pentru care se solicită eșalonarea la plată cu bunuri perisabile, în scopul de a nu se mai oferi posibilitatea aducerii drept garanţie a unor bunuri cu valabilitate redusă sau ușor depreciabile.

Pe de altă parte, propune instituirea obligației debitorului de a reconstitui/ reîntregi garanțiile într-o procedură de eșalonare la plată dacă bunurile aduse drept garanție sunt trecute în proprietatea altor persoane, prin hotărâri judecătorești definitive, ori bunurile s-au degradat ori deteriorat, la solicitarea organului fiscal, dacă garanțiile rămase nu sunt îndestulătoare.

De asemenea, pentru a menţine în permanenţă nivelul garanţiilor, în vederea asigurării recuperării integrale a creanţei fiscale eșalonate, la solicitarea organului fiscal, garanția va fi reconstituită/reîntregită într-un termen de 15 zile de la data solicitării.

În plus, va fi instituit un termen în vederea reîntregirii garanției în cazul în care în procedura de eșalonare la plată debitorul solicită modificarea deciziei de eșalonare la plată prin includerea în eșalonare a unor obligații fiscale.

 

Prelungirea termenului condiție, de la 90 de zile la 180 de zile

Termenul condiție va fi prelungit de la 90 de zile la 180 de zile pentru achitarea obligațiilor fiscale care nu sunt incluse in eșalonare. Aceasta pentru că obligațiile fiscale născute în perioada dintre data eliberării certificatului de atestare fiscală și data comunicării deciziei de eșalonare la plată, pot fi în cuantum semnificativ, ceea ce conduce la nerespectarea condiției în termenul de 90 de zile.

 

Amenzile pot fi incluse în eșalonare

Amenzile primite de un contribuabil care are o eșalonare la plată în derulare pot fi incluse în eșalonarea la plată prin modificarea deciziei de eșalonare

 

 

Revista – Rasfoieste revista ARENA Constructiilor , editia iul-aug 2017 (click aici)

TopJobs  –  Oferte locuri de munca in constructii (click aici)

Newsletter – Primesti gratuit stirile ARENA Constructiilor ! click aici!

Sus
Translate »