Oferte locuri de munca top

Cartierul pentru Justitie: finantare pentru pregatirea proiectului

Primele etape de pregătire a dezvoltării Cartierului pentru Justiție vor fi realizate după ce statul român va primi 2,5 milioane de dolari, avans ce va fi acordat de Banca Mondială. Acordul va intra în vigoare după ce Banca Mondială va primi dovezi conform cărora scrisoarea de înțelegere dintre părți a fost ratificată de România. Scrisoarea a fost ratificată la sfârșitul anului trecut, intrând în vigoare de la 3 ianuarie 2020.

Proiectul va fi dezvoltat în municipiul București, sectorul 3, pe terenul mărginit de bd. Unirii, bd. Octavian Goga și bd. Mircea Vodă, conform Planului Urbanistic Zonal sector 3 aprobat în luna ianuarie 2019.

Prin sprijinul acordat de Banca Mondială, România poate efectua următoarele activități:

* executarea unei investigații geotehnice a amplasamentului Cartierului pentru justiție prin, între altele: lucrări de forare, studii de investigare a caracteristicilor solului, studiu geofizic, analize de risc seismic, expertiză a capacității fundației existente, în conformitate cu prevederile specifice ale legislației naționale aplicabile;

* stabilirea coridorului de expropriere preidentificat prin, între altele:

(i) determinarea estimărilor financiare ale costurilor terenurilor din cadrul coridorului de expropriere în conformitate cu prevederile specifice ale legislației naționale aplicabile;

(ii) materializarea/încadrarea coridorului de expropriere pe amplasament; reflectarea coridorului de expropriere în documentația de urbanism existentă etc.;

(iii) stabilirea utilizării permise a amplasamentului; și

* pregătirea planificării și proiectării detaliate prin, între altele:

(i) întocmirea documentelor necesare pentru aprobarea planului, incluzând elaborarea proiectului de dezvoltare urbană a amplasamentului și planificarea detaliată, elaborarea studiilor tehnice, precum și pregătirea documentelor de proprietate și cadastru;

(ii) finalizarea tuturor studiilor și a documentației necesare pentru obținerea autorizației de construire, incluzând tema de proiectare, studiu de prefezabilitate și studiu de fezabilitate, în conformitate cu cerințele specifice ale legislației naționale și locale aplicabile.

În ”Cartierul pentru justiție” vor fi grupate spații destinate instanțelor de judecată, precum și a parchetelor de lângă acestea (săli de judecată, arhive, birouri pentru judecată și procurori, grefieri, personal contractual și auxiliar, spații tehnice etc.), dar și a altor instituții din sistemul judiciar. Printre acestea se numără Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul Național al Magistraturii, Școala Națioală de Grefieri.

 

 

 

Citiți și:

Viitor centru logistic, pe aproape 25 ha

Planuri pentru dezvoltarea unui nou cartier

Noi mari spatii comerciale in provincie

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/nov – dec 2019

 

Sus
Translate »