Oferte locuri de munca top

Cat costa autorizatiile, licentele si atestatele emise de ANRE 

Au intrat in vigoare tarifele percepute în acest an de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei –  ANRE. Tarifele aprobate sunt aplicate pentru autorizațiile, licențele, atestatele și autorizațiile necesare operatorilor economici și persoanelor fizice care desfășoară activități în sectorul energetic (lista completă este atașată la finalul articolului).

Astfel, pentru analiza documentației transmise în vederea emiterii deciziei de aprobare a prețurilor/tarifelor în sectorul energiei electrice și al energiei termice produse în cogenerare și pentru energia termică produsă în capacități de producere separată, persoanele fizice și juridice vor achita o contribuție bănească de 3.125 lei dacă:

  1. a)au obligația legală de a solicita Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei aprobarea prețurilor/tarifelor percepute în desfășurarea activităților comerciale;
  2. b)desfășoară, potrivit legii, astfel de activități în sectorul energiei electrice, fără a fi titulare de licențe.

Această contribuție se percepe odată cu depunerea dosarului de analiză și nu se restituie solicitantului în cazul în care Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei refuză aprobarea sau în caz de restituire a documentației pe motiv că documentația nu este completă.

Totodată,

– operatorii economici, solicitanți ai acreditării pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, care nu sunt titulari de licență de exploatare comercială a capacității de producere a energiei electrice din surse regenerabile E-SRE pentru care se solicită acreditarea,

– operatorii economici care dezvoltă proiecte de centrale de producere a E-SRE cu putere instalată mai mare de 250 MW, supuși evaluării detaliate a măsurii de sprijin și notificării către Comisia Europeană, precum și

– operatorii economici titulari de licență de producere de energie electrică în cogenerare cu capacități instalate în centrală mai mari de 200 MW care solicită accesarea măsurii de sprijin aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009,

achită Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei o contribuție bănească de:

* 3.125 lei pentru operatorii economici persoane juridice, solicitanți ai acreditării pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, care nu sunt titulari de licență de exploatare comercială a capacității de producere a E-SRE pentru care se solicită acreditarea;

* 600 lei pentru operatorii economici persoane fizice, solicitanți ai acreditării pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, care nu sunt titulari de licență de exploatare comercială a capacității de producere a E-SRE;

* 150 lei pentru operatorii economici persoane fizice, solicitanți ai reacreditării pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, care nu sunt titulari de licență de exploatare comercială a capacității de producere a E-SRE;

* 600 lei/MW instalat pentru operatorii economici care dezvoltă proiecte de centrale electrice supuse evaluării detaliate și notificării măsurii de sprijin către Comisia Europeană;

* 250 lei pentru emiterea unui duplicat al deciziei de acreditare, în cazul operatorilor economici acreditați pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi;

* 350 lei pentru comunicarea de copii ale documentelor din dosarul aferent deciziei de acreditare în cazul operatorilor economici acreditați pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi; nu se aplică în situațiile în care este necesară comunicarea de date și informații solicitate de către autorități ale statului.

 

Descărcați aici Ordinul ANRE

 

 

 

 

Citiți și:

Noi cladiri de birouri au primit autorizatia de construire

Extinderea unui centru logistic va costa circa 5 mil euro

Cum merg vanzarile in cadrul unui proiect ce va cuprinde peste 600 apartamente

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/nov – dec 2019

Sus
Translate »