Felicitare Anul Nou

Ce controleaza Inspectia Muncii vara aceasta

Angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul construcţiilor – cod CAEN 41,42,43 au fost vizați de controale ale Inspecției Muncii pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată. De asemenea, controalele au urmărit și verificarea respectării de către angajatori a prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă (timp de muncă și de odihnă; salarizare) atât în domeniul relațiilor de muncă, cât și în domeniul securității și sănătății în muncă.

În urma controalelor din luna iunie, desfășurate la nivel național, Inspecția Muncii a aplicat sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea prevederilor Codului muncii privind încadrarea în muncă a persoanelor pentru prestarea de activități specifice domeniului construcțiilor, după cum urmează:

– primirea la muncă a uneia sau a mai multor persoane fără încheierea unui contract individual de muncă;

– primirea la muncă a uneia sau a mai multor persoane fără transmiterea elementelor contractului individual de muncă în registrul general de evidenta a salariaților cel târziu în ziua anterioara începerii activități;

– primirea la muncă a unuia sau a mai multor salariați în perioada în care contractul individual de muncă este suspendat;

– primirea la muncă a unuia sau a mai multor salariați în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parțial.

Cele mai frecvente încălcări ale prevederilor legislaţiei în domeniul securității și sănătății în muncă, identificate în timpul vizitelor de control, au vizat situațiile în care:

* nu sunt acordate și folosite echipamente de protecție individuală împotriva căderilor (EIP);

* nu sunt utilizate echipamente de muncă corespunzătoare, prevăzute cu sisteme de protecție colectivă, cum sunt balustradele solide (suficient de înalte și având cel puțin o bordură, o mână curentă și protecție intermediară), platforme sau plase de prindere, suficient de solide pentru a împiedica/opri căderile de la înălțime și care să nu fie întrerupte decât în punctele de acces ale unei schele sau ale unei scări;

* nu este asigurată o instruire adecvată în domeniul securităţii şi sănătăţii pentru toţi lucrătorii;

* nu este verificat modul în care sunt protejate şi utilizate platformele de lucru, pasarelele şi scările schelelor astfel încât lucrătorii să nu cadă sau să fie expuși căderilor de obiecte.

Inspectoratele teritoriale de muncă organizează acțiuni de control în cadrul ”Campaniei naționale privind modul în care angajatorii previn căderile de la înălțime în șantierele temporare și mobile”, din Programul cadru de acțiuni al Inspecţiei Muncii pe anul 2019.

 

 

 

Citiți și:

Viitor ansamblu rezidential cu peste 660 de apartamente

Trei porturi vor fi modernizate cu circa 60 mil euro

Proiect rezidential cu mai multe corpuri de cladire, pregatit in provincie

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/ iul-aug 2019

Sus
Translate »