Oferte locuri de munca top

Ce monumente istorice pot fi incluse in Programul national de restaurare

Au intrat în vigoare noile schimbări din Programul național de restaurare a monumentelor istorice. Astfel, au fost modificate categoriile de monumente istorice care pot și cele care nu pot fi incluse în Programul național.

Prin PNR pot fi alocate fonduri pentru  următoarele categorii de monumente istorice:

* monumente istorice înscrise în Lista monumentelor istorice, actualizată, aflate în proprietatea publică sau privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale;

* monumente istorice înscrise în Lista monumentelor istorice, actualizată: monumentele istorice care fac parte din categoriile de monumente istorice ansamblu sau sit aflate în proprietatea cultelor religioase recunoscute de lege, precum și monumentele istorice aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat, finanțate de la bugetul de stat și/sau al autorităților administrației publice locale.

De asemenea, următoarele categorii de monumente istorice nu pot fi incluse în Programul national de restaurare:

* monumentele istorice incluse spre finanțare/beneficiare ale finanțării prin programul de investiții în domeniul culturii, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2018

* imobilele monumente istorice care au beneficiat de alte finanțări rambursabile/nerambursabile, indiferent de sursa de finanțare, în vederea evitării dublei finanțări pentru același tip de intervenție;

* monumente istorice care nu dispun de documentație cadastrală valabilă, neînscrise în cartea funciară sau pentru care solicitanții nu pot proba dreptul de proprietate sau de administrare;

* monumente istorice aflate sub sechestru asigurător, ipotecate, fără proprietar cunoscut sau aflate în litigiu privitor la dreptul de proprietate.

Programul naţional de restaurare a monumentelor istorice este finanţat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, şi gestionat de Institutul Naţional al Patrimoniului.

 

 

Citiți și:

Nou mare proiect rezidential, in pregatire, in nordul Bucurestiului

Un mare dezvoltator rezidential va face o cladire de birouri

Hale industriale si cladire de birouri vor fi oferite spre inchiriere

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 7/oct 2019

Sus
Translate »