Oferte locuri de munca top

Ce nereguli au documentatiile lucrarilor publice

Calitatea construcțiilor publice pornește de la calitatea documentațiilor tehnico-economice, iar o documentație precară va avea ca rezultat o construcție pe măsura acesteia.

Pentru a asigura calitatea construcțiilor, Inspectoratul de Stat în Construcții avizează din punct de vedere tehnic documentațiile tehnico – economice aferente obiectivelor de investiții noi finanțate din fonduri publice, ai căror indicatori tehnico – economici se aprobă de Guvern.

În ultimele trei luni ale anului trecut, în 4.508 cazuri a fost emis acordul I.S.C., iar în 1.050 cazuri fie nu s-a emis acordul, fie documentațiile au fost restituite în vederea refacerii.

Mai exact, în aproape 19% dintre cazurile controlate s-au constatat probleme legate de calitatea documentațiilor ! Procentul este îngrijorător de mare !

Documentațiile au avut, în principal, următoarele deficiențe:

– documentații neavizate de expertul tehnic atestat sau verificatorul de proiecte atestat;

– memorii tehnice care nu tratează în detaliu lucrările ce urmează a fi executate;

– unele expertize tehnice nu sunt întocmite potrivit prevederilor normativului P100 – 3, respectiv nu sunt tratate corespunzător elementele de fundare, neîncadrarea construcției în clasa de risc seismic înainte și post execuție, nu se face referire la influența lucrărilor ce urmează a fi executate asupra construcțiilor învecinate sau a construcției în ansamblu;

– neconcordanțe între scopul declarat de investitor în certificatul de urbanism și documentația prezentată;

– în memoriul tehnic de arhitectură nu se preiau toate recomandările din raportul de audit energetic;

– neînsușirea, în cazul lucrărilor de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, a soluţiei tehnice dezvoltată în documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor, în proiectul tehnic şi în detaliile de execuţie, prin semnare şi parafare de către auditorul energetic pentru clădiri elaborator al auditului energetic, din punct de vedere al respectării soluţiilor stabilite prin raportul de audit energetic;

– planșe cu soluții constructive propuse neînsușite de expertul tehnic care a elaborat expertiza tehnică și neverificate de un verificator tehnic atestat de M.L.P.D.A. ;

– pe memorii tehnice, rapoarte de expertiză tehnică și referate de verificare nu se precizează data elaborării;

– documentațiile conțin în bibliografie acte normative abrogate.

 

 

 

Citiți și:

Modificari pentru noile proiecte de investitii

Cu cat s-au scumpit deja materialele de constructii anul acesta

Viitor ansamblu rezidential in provincie, cu peste 360 de apartamente

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/nov – dec 2019

Sus
Translate »