Oferte locuri de munca top

Ce probleme genereaza Legea asociatiilor de proprietari

Problemelemultiple, de o gravitate excepțională”, generate de Legea privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor (nr. 196/2018) au fost invocate în scrisoarea deschisă adresată Guvernului României de către Liga Asociațiilor de Proprietari – Habitat.

Liga cere abrogarea acestei legi și demararea unui proces amplu de consultare a membrilor și reprezentanților asociațiilor de proprietari pentru adoptarea unor noi reglementări.

Asociațiile de proprietari acuză că legea conține:

* Sancțiuni și obligații aberante legate de reconstituirea cărţilor tehnice (costuri foarte mari pentru asociaţii!) fără sancționarea acelora ce aveau obligația predării acestora.

* In ansamblu ei legea duce la subordonarea asociațiilor de proprietari în relația cu primăriile. * Aspecte de neconstituționalitate și discriminare legate de atestat: atestat la 4 ani – conotație politică

* Obligații, atribuții și … griji prevăzute pentru președinte / membrii comitet, dublate de amenzi aberante stabilite în baza unor motivații ce pun aleșii asociațiilor la mila organului de control.

– afisarea încheierii în aceeași zi

– se impune preşedintelui de a ţine cartea de imobil în contradicţie cu legea în vigoare

– se limitează dreptul preşedintelui de a delega pe o perioadă mai mare de 90 zile

– se cere preşedintelui să afişeze programul de încasări, când acest lucru îl face administratorul

* Abundenta unor prevederi existente în legislația conexă (construcții, evidența populației, servicii publice etc).

* Conditionarea notificarii debitelor de atingerea cuantumului egal cu salariul minim brut pe ţară întârzie nejustificat acesta actiune.

* Aberații care afectează lucrul în echipă – un singur cont bancar / plăți doar prin cont / plafonul de 1000 lei

* Respectarea condițiilor pentru ca adunarea generală să fie statutară este imposibilă – scrisorile recomandate – unde?

* Prevederea ca hotărârile adunării generale să se consemneze doar în timpul şedintei şi să fie semnate de toţi proprietarii este nerealistă. Asociaţia nu are calculator şi imprimantă pentru a redacta o hotărâre. Cine stă până la sfârşitul şedinţei pentru a semna?

* Prevedere … doar din obsesia de a limita / reglementa excesiv – limitarea la 5 a numărului de membri în comitet este la asociaţii mari, cu mai multe scări.

* Nerealist să impui şedinţă de comitet în fiecare lună, convocator cu 5 zile înainte şi să se impună prezenţa cenzorului.

* Avizul de legalitate / asigurarea legalității de către un absolvent de studii economice

* Condamnarea la locul de muncă prin lege – se încalcă dreptul unui ales de a demisiona

* Obligativitatea afişarii la avizier a unui volum prea mare de documente, într-un spaţiu insuficient

* Incălcarea GDPR prin solicitarea datelor personale ale aleşilor şi ale administratorului

* Încălcarea drepturilor ONG de a face activităţi de administrare

* Termene prea lungi pentru plata cheltuielilor, încasarea cotelor, aplicarea penalităților, necorelate cu fondul de rulment și cu termenele la care furnizorii stabilesc penalități.

* Termene prevăzute pentru atribuții ale autorităților fără să se întrevadă cea mai mică șansă să fie respectate.

 

 

 

 

Citiți și:

Cele mai mari proiecte imobiliare ale anului 2019

Un important om de afaceri pregateste construirea unui mare centru logistic

Proiect pentru construirea a trei tronsoane cu 14 niveluri, in Capitala

Un ansamblu de locuinte va fi construit in vestul tarii cu o echipa din Germania

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr.8/ nov-dec 2018

Sus
Translate »