Oferte locuri de munca top

Ce proiecte de regenerare urbana vor primi 1,5 mld euro

Proiectele de regenerare urbană finanțabile prin POR 2021-2027 și Planul Național pentru Relansare și Reziliență (PNRR) vor avea documentațiile tehnico-economice realizate în regim de urgență. Aceasta conform unui proiect de OUG ce urmează să fie aprobat de către executiv.

Conform documentului, regenerarea urbană include activități de modernizare, reabilitare, extindere, transformare unor spații urbane degradate, slab utilizate sau în abandon. De asemenea, este inclusă reabilitarea, consolidarea și modernizarea clădirilor și a altor edificii de utilitate publică degradate pentru a fi utilizate în scopul desfășurării unor activități de interes public.

Bugetul estimat destinat priorităților de investiții pentru regenerare urbană în cadrul perioadei de programare 2021-2027 este de aproximativ 1,5 miliarde euro.

Pentru accesarea acestor fonduri, beneficiarii – autoritățile publice locale din zona urbană, precum și consiliile județene, singure sau în parteneriat – trebuie să asigure pregătirea din timp, începând cu luna octombrie 2020, a documentațiilor tehnico-economice, astfel încât să poată asigura implementarea proiectelor la termenele prevăzute în documentele programatice ale României.

După aceasta va urma un proces de negociere până în luna aprilie 2021 în vederea emiterii deciziei Comisiei Europene de aprobare a planului național.

Pentru a asigura implementarea acestui plan în termenul scurt de aplicare, este necesar ca  proiectele de investiții care se vor finanța în cadrul acestui plan să fie mature, astfel încât să poată fi contractate și implementate până la termenul prevăzut în proiectul de Regulament al Comisiei Europene, respectiv până la data de 31 decembrie 2022 să fie contractate 70% din valoarea granturilor, iar diferența până la data de 31 decembrie 2023

Pentru implementarea proiectelor de regenerare urbană beneficiarii  elaborează și aprobă un plan de acțiune care cuprinde măsurile stabilite, acțiunile și soluțiile propuse, denumirea investiţiilor, valoarea estimată a acestora, etapizarea realizării investiţiilor şi părţile responsabile de implementare.

Pentru a se asigura caracterul inovativ, verde și inteligent, selectarea soluțiilor tehnice, arhitecturale și urbanistice privind proiectele de regenerare urbană se poate realiza prin organizarea unor concursuri de urbanism și arhitectură.

De asemenea, proiectul OUG stabilește că în amplasamentele delimitate de zonele centrale ale localităților urbane se pot derula următoarele categorii de intervenții:

* reabilitarea spațiului public și a infrastructurilor edilitare, instalații de suprafață și subterane prin  înlocuiri, extinderi, modernizări, modificări trasee rețele de apă, canalizare, electricitate, pavaje, spații verzi, căi de rulare;

* modernizarea și reconfigurarea piețelor publice și a profilului străzilor, crearea de piste pentru biciclete, de alergare și extinderea spațiilor pietonale;

* reabilitarea pavajelor vechi prin reutilizarea pietrei cubice existente cu valoare estetică și de patrimoniu, realizarea de noi pavaje și implementarea de soluții urbanistice și tehnice adecvate, care asigură permeabilizarea pluvială a spațiilor amenajate;

* reabilitarea mobilierului urban degradat prin operațiuni specifice de curățare și revopsire, repararea împrejmuirilor, a stâlpilor și a lămpilor de iluminat public cu valoare istorică, a indicatoarelor și plăcuțelor cu nume de străzi;

* montarea de mobilier urban, realizarea de sisteme de iluminat public și ambiental eficiente energetic și inteligente, montarea de indicatoare și alte elemente de semnalizare și orientare urbană, sisteme de supraveghere și de siguranță, inclusiv sisteme adecvate pentru persoanele cu deficiență de auz și vedere;

* demolări, modernizări, extinderi, reconstruirii de clădiri destinate instituțiilor publice, de utilitate publică, sau structurilor de promovare a dialogului și participării publice a cetățenilor, centre de cultură, de informare;

* reabilitări de fațade ale clădirilor publice, private cu asigurarea corespunzătoare a dreptului de acces/folosință. În situația clădirilor proprietate privată aflate în proprietatea unor persoane fizice sau juridice se respectă regulile de ajutor de stat;

* reabilitarea, modernizarea curților unităților de educație, instituții publice, a terenurilor de sport și amenajarea  acestora pentru a asigura accesul în siguranță al publicului, reabilitarea, modernizarea echipamentelor amplasate pe terenurile de sport ale școlilor și liceelor, dacă acestea sunt incluse în amplasamentul proiectului;

* renovări, măsuri de punere în siguranță și punere în valoare a monumentelor istorice, măsuri de activare a utilizării monumentelor istorice. În situația clădirilor monument istoric aflate în proprietate privată se va asigura dreptul de acces/folosință, pe bază de acord de acces/folosință încheiat cu proprietarii imobilului;

* modificarea traseelor și, după caz, a căilor de rulare a mijloacelor de transport în comun pentru a deservi sau a ocoli zonele centrale ale localităților, modernizarea căilor de rulare a tramvaielor și a stațiilor de transport în comun, amenajarea de stații și sisteme electronice inteligente de informare în fiecare stație, sisteme de informare destinate persoanelor cu deficiențe de auz sau de vedere;

* realizarea de rastele de parcare biciclete în spațiile publice, în vecinătatea instituțiilor publice, a muzeelor, a școlilor, precum și în locațiile prevăzute în amplasamentul proiectului;

* realizarea de sisteme de parcare multietajată din structuri metalice sau de parcări subterane, cu respectarea documentațiilor de urbanism, a  regulilor de calcul a intensității sprijinului acordat, prin aplicarea metodei funding-gap sau, după caz, a regulilor de ajutor de stat;

* amenajarea de locuri de joacă pentru copii și dotarea acestora cu echipamente specifice, precum și amenajarea de zone și echipamente pentru activități sportive de întreținere în aer liber;

* crearea, modernizarea, extinderea și întreținerea de amenajări peisagistice, parcuri, spații verzi, aliniamente plantate;

* realizarea de structuri de acces pietonal, inclusiv pentru persoane cu dizabilități sau mobilitate redusă, în zonele cu multiple tipuri de transport, realizarea de pasaje supraterane sau subterane, ascensoare și alte echipamente specifice;

* realizarea de sisteme ecologice de colectare a deșeurilor menajere și de colectare selectivă a materialelor reciclabile.

 

Descărcați aici Proiectul OUG

 

 

 

 

 

 

 

Citiți și:

Un ansamblu rezidential din provincie a intrat in etapa a doua de dezvoltare

Un proiect va fi demarat, altul amanat, in planurile unui mare dezvoltator imobiliar

Vor incepe lucrarile la un nou ansamblu rezidential

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 6/septembrie 2020

Sus
Translate »