Oferte locuri de munca top

Ce s-ar putea modifica in autorizarea lucrarilor de constructii

Față de anul 1991 în care a intrat în vigoare, Legea 50 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții a suportat multiple modificări, completări și actualizări.  Acum este propusă o nouă astfel de modificare. Doi deputați au înregistrat la Senat pentru dezbatere o propunere legislativă de modificare a Legii 50/1990.

Ei propun ca un nou tip de lucrări de construcții să fie fi introdus în categoria intervențiilor care vor fi realizate fără a fi necesare documentații de amenajare a teritoriului și de urbanism aprobate.

Dacă propunerea va fi aprobată, lucrările de construcții privind infrastructura fizică necesară susținerii rețelelor de comunicații electronice va putea fi executată fără a fi necesară elaborarea și aprobarea unor planuri de amenajare a teritoriului sau de urbanism care să reglementeze amplasarea elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii rețelelor de comunicații electronice anterior executării acestor lucrări.

Lucrari de extindere a unui spital, de aproape 30 mil euro

Excepția va fi valabilă în cazul în care planurile de urbanism aplicabile nu reglementează ori cuprind prevederi insuficiente cu privire la amplasarea infrastructurii fizice necesare susținerii rețelelor de comunicații electronice.

Prin propunerea legislativă se are în vedere armonizarea cu prevederile Legii nr.159/2016 pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării rețelelor de comunicații electronice și cu legislația europeana (asigurarea transpunerii în legislația națională a Directivei (UE) 2018/1972 a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a Codului european al comunicațiilor electronice).

Proiect de Lege pentru completarea Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții:

Articol unic – Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933/13.10.2004 se completează după cum urmează:

  1. La articolul 2, alineatul (4) se introduce o nouă literă:

Prin exceptare de la prevederile alin. (2) se pot emite autorizații de construire și fără documentații de amenajare a teritoriului și de urbanism aprobate, pentru:

  1. f) lucrări de construcție de elemente de infrastructură fizică de comunicații electronice subterane sau supraterane.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 2/aprilie 2021

Sus
Translate »