Oferte locuri de munca top

Ce salarii mai cresc

Alături de marea familie a funcționarilor publici ce beneficiază de majorarea salariilor se vor adăuga noi categorii de personal. Autoritățile apreciază că din categoria beneficiarilor majorărilor salariale a fost omis personalul încadrat la nivelul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice locale.

Ca urmare, un proiect de Hotărâre de Guvern, intrat în dezbatere publică, stabilește că și acești salariați vor fi introduși în lista beneficiarilor prevederilor ”Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi condiţiile de acordare a acestuia”.

Reprezentatul Asociaţiei Municipiilor din România a susţinut ca mărimea concretă a sporurilor pentru personalul încadrat în autoritățile și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii să fie stabilită în funcţie de factorii de risc, similar personalului din familia ocupaţională de funcţii bugetare „Administraţie“ din administraţia publică locală.

Ca urmare, proiectul de act normativ a fost refăcut prin preluarea soluţiei avansate de reprezentantul Asociaţiei Municipiilor din România, prin modificarea corespunzătoarea a anexei la Regulamentul aprobat prin H.G. nr. 569/2017, în sensul menţinerii mărimii sporurilor, în funcţie de factorii de risc, astfel cum este în vigoare şi stabilirea fără echivoc a celor două categorii cărora li se adresează.

Proiectul prevede și modificarea anexei Regulamentului menționat și astfel va stabili că mărimea sporului pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de muncă  pentru personalul din cele două categorii – bugetari și instituții în subordonarea administrației publice locale beneficiaza de:

  1. a) Spor de până la 15% din salariul de bază pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea sub influenţa a 4 factori de risc din cei prevăzuţi la art. 4 din regulament;
  2. b) Spor de până la 10% din salariul de bază pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea sub influenţa a 3 factori de risc din cei prevăzuţi la art. 4 din regulament.
  3. c) Spor de până la 5% din salariul de bază pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea sub influenţa a 2 factori de risc din cei prevăzuţi la art. 4 din regulament.

Art. 4. din Regulamentul privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiții de muncă, precum și condițiile de acordare a acestuia pentru familia ocupațională de funcții bugetare „Administrație” din administrația publică locală din 04.08.2017

La stabilirea, de la caz la caz, a cuantumului sporului pentru condiții periculoase sau vătămătoare de muncă se au în vedere următorii factori de risc:

  1. a)existența factorilor nocivi și mecanismul de acțiune a acestora asupra organismului;
  2. b)intensitatea de acțiune a factorilor nocivi sau asocierea acestor factori;
  3. c)durata de expunere la acțiunea factorilor nocivi;
  4. d)existența unor condiții de muncă ce implică o suprasolicitare nervoasă, care determină un risc de îmbolnăvire sau de accidentare;
  5. e)structura și nivelul morbidității în raport cu specificul locului de muncă.

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/ iul-aug 2019

Sus
Translate »