Oferte locuri de munca top

Ce se intampla in acest an cu programul Casa Verde Fotovoltaice

Programul prin care vor fi instalate panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, cu ajutorul finanțării de la Administrația Fondului pentru Mediu, continuă în acest an.

Astfel, în cadrul Programului Casa Verde Fotovoltaice, AFM se află în etapa de evaluare a cererilor de finanțare. Aprobarea bugetului pentru anul 2020 permite Administrației să publice în perioada următoare, pe site-ul propriu, primele liste cu proiectele aprobate și efectuarea următorilor pași în implementarea proiectelor pentru instalarea panourilor fotovoltaice.

Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională, lansat anul trecut, este un program multianual, cu un buget total de 537 milioane lei pentru anul 2020.

Finanțarea este acordată prin Programul Operațional Regional (POR) și contribuția Administrației Fondului pentru Mediu pentru Regiunea București – Ilfov.

Care sunt etapele Programului Casa Verde Fotovoltaice

* Înscrierea solicitantului la instalatorul validat, prin prezentarea documentelor solicitate prin Ghidul de finanțare acestuia; dacă documentele sunt conforme cu cerințele din ghid, iar solicitantul îndeplinește criteriile, instalatorul REZERVĂ suma solicitată, care se scade din valoarea alocată regiunii geografice din care face parte solicitantul.

ATENȚIE! Ținând cont că fondurile alocate regiunilor geografice se consumă prin rezervarea sumelor solicitate de persoanele fizice, acestea trebuie să depună diligențele necesare obținerii documentelor prevăzute de ghid pentru prima etapă și să se adreseze, în cel mai scurt timp, la un instalator validat, pentru înscriere.

* Aprobarea finanțării de către AFM și publicarea persoanelor fizice aprobate

* În termen de 90 de zile de la data publicării rezultatelor, persoana fizică aprobată, prin intermediul instalatorului ales, are obligația să comunice la AFM avizul tehnic de racordare.

ATENȚIE! Dacă avizul tehnic de racordare nu este înscris, de către instalatorul validat, în aplicația informatică în termenul de 90 de zile, persoana fizică pierde dreptul de a semna contractul de finanțare.

* Cu cei care comunică avizul tehnic de racordare în termenul de 90 de zile, AFM semnează contractul de finanțare nerambursabilă.

* Implementarea proiectului se realizează în termen de 8 luni de la semnarea contractului de finanţare nerambursabilă, termen în care beneficiarul final depune la instalatorul validat certificatul de racordare şi încheie cu acesta toate formalităţile privind recepţia sistemului de panouri fotovoltaice, emiterea facturii şi plata contribuţiei proprii. Nerespectarea acestui termen conduce la neplata sumelor din partea AFM.

* Beneficiarul finanțării achită instalatorului contribuția proprie (ex. de calcul – în situația unei investiții cu valoarea totală de 22.230 lei, finanțarea acordată este de 20.000 lei pentru o putere instalată de cel puțin 3kWp, iar contribuția proprie a persoanei fizice este de 2.230 lei; în situația în care investiția are o valoare totală de peste 22.230, finanțarea este de 20.000 lei, iar persoana fizică susține diferența).

 

 

 

Citiți și:

Constructiile la rosu, mai scumpe ca anul trecut

Viitoare fabrica de mobila, cu peste 3 mii mp sc

Un mare retailer investeste in noi unitati in provincie

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 1/martie 2020

Sus
Translate »