Oferte locuri de munca top

Ce trebuie sa stiti despre conditia suspensiva din documentatiile de atribuire

Exista momente bune si momente mai putin potrivite pentru lansarea in licitatie a unui contract ce contine o clauza suspensiva. Pentru a clarifica mai multe aspecte legate de această clauză, Ministerul Fondurilor Europene, prin Direcția Generală Programe Europene Infrastructura Mare, a emis o circulara catre beneficiarii proiectelor finanțate prin Programul Operational Infrastructura Mare – POIM.

Redam mai jos explicațiile aduse de către Ministerul Fondurilor Europene – Direcția Generală Programe Europene Infrastructura Mare.

Conditia suspensiva ridica mai multe riscuri

Conditia suspensiva este introdusa in cadrul procedurii de atribuire. O eventuala clauza suspensiva ar fi o clauza introdusa ca parte a conditiilor contractuale.

Semnarea unui contract cu o clauza suspensiva referitoare la sursa de finantare nu este recomandata avand in vedere faptul ca autoritatea contractanta nu este indreptatita sa semneze un contract fara a avea fondurile necesare derularii lui.

Primul risc este cel mentionat de catre ANAP in notele aferente fisei de date, dupa cum urmeaza: “aceasta clauza nu trebuie sa permita o aplicare care sa confere autoritatii contractante o libertate nelimitata de decizie inainte de incheierea contractului (adica si in situatiile in care nu a fost intreprinsa nicio diligenta, sau sansele sunt scazute, pentru obtinerea finantarii), avand in vedere ca art.143 din HG nr.395/2016 stabileste obligatia AC de a incheia contractul cu ofertantul a carui oferta a fost stabilita ca fiind castigatoare.

Astfel, conditia suspensiva nu ar trebui sa vizeze semnarea contractului de finantare (pe care autoritatea contractanta ar putea sa o refuze), ci mai degraba aprobarea finantarii.

De asemenea, autoritatea contractanta trebuie sa fie pregatita sa arate ca a depus diligente in scopul obtinerii finantarii (de exemplu daca cererea de finantare a fost transmisa la AM, etc).

In sfarsit, pentru a stabili si un orizont de timp rezonabil, este recomandat sa fie stabilita o limita de timp, care sa fie coerenta cu perioada de validitate a ofertelor.

Cand poate fi eficienta o conditie suspensiva

Conditia suspensiva este eficienta pentru cazurile in care finantarea nu este asigurata. Dar conditia suspensiva actioneaza in modul ”totul sau nimic”, adica fie contractul este semnat ca urmare a licitatiei, cu conditiile contractuale si anexele (inclusiv tehnice) prevazute, fie procedura de atribuire este anulata.

In cazul in care aprobarea proiectului la finantare ar implica anumite modificari tehnice cum ar fi renuntarea la anumite obiective sau schimbarea unor solutii tehnice, contractul nu ar putea fi semnat decat in situatia in care aceste modificari ale proiectului reprezinta modificari nesubstantiale la nivelul contractului (ceea ce este putin probabil).

Din cele expuse mai sus, reiese faptul ca autoritatea contractanta poate folosi conditia suspensiva pentru a castiga timp in implementarea proiectului, dar trebuie sa aleaga atent momentul lansarii licitatiei, respectiv atunci cand riscurile privind aprobarea finantarii, posibilele modificari tehnice sau chiar durata procedurii de aprobare a finantarii sunt limitate.

Cazul POIM

In contextul POIM, acel moment rezonabil ar putea fi:

* atunci cand este incheiat contractul de finantare la nivel national iar cererea de finantare pentru proiect major este transmisa la Comisia Europeana spre aprobare,

* atunci cand proiectul nu este aprobat inca dar beneficiarul a tratat corespunzator comentariile AM sau Jaspers.

Pe de alta parte, nu este recomandat ca o licitatie sa fie lansata, chiar cu conditie suspensiva, in urmatoarele situatii:

* nu este emis Acordul de mediu (sau alt act de reglementare in domeniul mediului) pentru proiect,

* este probabil ca proiectul, pana la aprobare, sa sufere modificari semnificative.”

Despre clauza suspensiva

In contextul implementarii POIM exista, ca mijloc de a accelera implementarea proiectelor, posibilitatea pentru beneficiari de a lansa procedurile de achizitii publice prin folosirea unei clauze suspensive.

In drept, supunem atentiei prevederile art. 1399 si urmatoarele din Codul Civil, respectiv, ”este afectata de conditie obligatia a carei eficacitate sau desfiintare depinde de un eveniment viitor si nesigur” si “conditia este suspensiva atunci cand de indeplinirea sa depinde eficacitatea obligatiei”.

Clauza suspensiva este expres reglementata prin OUG nr. 40/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru beneficiari ordonatori de credite ai bugetului local si beneficiari institutii publice locale.

Pentru alte categorii de beneficiari, cum ar fi operatorii de apa, posibilitatea introducerii unei clauze suspensive nu este reglementata in mod specific in legislatie, dar este permisa potrivit dreptului comun, iar formatul standard de fisa de date elaborat de ANAP mentioneaza in mod explicit posibilitatea unor asemenea clauze.

Altfel, ”Clauza suspensiva” se refera la o conditie din fisa de date. ”Clauza suspensiva” specifica faptul ca sursa de finantare pentru contractul licitat nu este asigurata la momentul lansarii licitatiei si ca Autoritatea Contractanta ar putea fi in situatia sa anuleze procedura de atribuire, in cazul in care finantarea nu se realizeaza.

Scopul acestei conditii este de a preveni posibilii participanti la procedura ca exista un asemenea risc (inclusiv de a evita aparitia unor contestatii dupa anularea procedurii, in cazul aferent).

De regula, conditia este completata cu o prevedere conform careia ofertantii participa la procedura pe riscul lor, sens in care nu vor reclama o compensare pentru costurile lor de ofertare in cazul anularii procedurii.

Efectul conditiei suspensive este acela de a preveni piata (potentialii participanti la procedura) cu privire la un nivel de risc aferent sursei de finantare. Ca urmare poate avea efectul de restrangere a competitiei.”

De asemenea, Ministerul Fondurilor Europene atrage atentia catre urmatoarele aspecte:

* Conditia suspensiva se include, daca autoritatea contractanta considera oportun, in documentatia de atribuire.

* in cazul in care o autoritate contractanta doreste sA introduca o astfel de conditie dupa publicarea anuntului de atribuire (si inainte de termenul limita de publicare a unor erate), autoritatea contractanta poate emite o erata si sa prelungeasca corespunzator termenul limita de depunere a ofertelor.

* Dupa termenul de depunere a ofertelor, autoritatea contractanta nu mai poate introduce vreo conditie suspensiva. Ofertele au fost depuse, astfel incat rolul conditiei suspensive de avertizare a pietei nu mai are sens. In cazul in care finantarea proiectului ar fi respinsa in timpul evaluarii ofertelor, autoritatea contractanta se afla in imposibilitatea de a incheia contractul si anuleaza procedura de atribuire. Ofertantul castigator (daca este stabilit) ar putea solicita compensare pentru costurile sale de ofertare.

* Contractul nu poate contine o clauza suspensiva cu privire la asigurarea finantarii avand in vedere obligatia de a incheia un contract doar cu sursa de finantare asigurata. in cazul in care, pe parcursul implementarii contractului, finantarea ar fi retrasa, contractul poate fi denuntat unilateral de catre autoritatea contractanta (care va trebui sa despagubeasca antreprenorul in conformitate cu prevederile contractului).

 

 

 

Citiți și:

Viitor ansamblu rezidential cu peste 660 de apartamente

Trei porturi vor fi modernizate cu circa 60 mil euro

Proiect rezidential cu mai multe corpuri de cladire, pregatit in provincie

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/ iul-aug 2019

Sus
Translate »