ARENA Constructiilor
Oferte locuri de munca top

Ce vor trebui sa plateasca lunar constructorii, producatorii de materiale, dezvoltatorii imobiliari

Un nou proiect de lege, adoptat deja de Senat, prevede că toți salariații și societățile din construcții, precum și din activitățile de producere a materialelor de producție vor trebui să plătească lunar o cotă parte din veniturile lor: 1% din salariul brut, 0,7% din valoarea producției de construcții sau din valoarea producției marfă. De asemenea, investitorii sau proprietarii vor trebui să vireze lunar 0,35% din valoarea devizului de construcții. Excepție fac construcțiile de locuințe individuale personale.

Senatul a adoptat ieri această propunere legislativă, ca primă cameră sesizată.

Propunerea vizează abrogarea art 16 alin 1 lit c) din Legea nr 215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor, în sensul eliminării prelevării unei cote în cuantum de 0,5% din valoarea devizului de construcții, cu corespondent în devizul general al lucrării, folosită la plata indemnizației pe perioada întreruperii activităților din domeniul construcțiilor.

Propunerea legislativă a fost făcută de deputatul PSD Rădulescu Cătălin-Marian. Pentru analiza acestei propuneri a fost înființat și un grup de lucru interinstituțional care să pună în acord prevederile inițiativei legislative cu amendamentele prevăzute în avizul Comisie Economice, industrii și servicii. La dezbateri au participat Ciprian Roșca – secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Cristian Erbașu, președintele Consiliului de Administrație al Casei Sociale a Constructorilor și Ovidiu Iliescu, directorul general al Casei Sociale a Constructorilor.

Potrivit noului proiect de lege, vor putea beneficia de protecție salariații cu contract individual de muncă din activitatea de construcții și de producere a materialelor de construcții, pe perioada înrtreruperii activității din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, așa cum sunt definite aceste condiții în normativele tehnice specifice, de o indemnizație reprezentând o sumă impozabilă, al cărei cuantum lunar este egal cu 80% din media ultimelor 3 luni a salariului de bază brut.

Fondul necesar pentru plata indemnizației se constituie din:

a) contribuția salariaților reprezentând 1% din salariul de bază brut;

b) contribuția agenților economici reprezentând 0,7% din valoarea producției de construcții, realizată cu personalul propriu angajat și încasată de la beneficiar pentru agenții economici din construcții, respectiv din valoarea producției – marfă vândute și încasate pentru producătorii de materiale de construcții, fără corespondent în devizul lucrării.

c) contribuția lunară a investitorilor sau a proprietarilor virată direct în contul Casei Sociale a Constructorilor în cuantum de 0,35% din valoarea devizului de construcții, cu corespondent în devizul general al obiectivului de investiții sau lucrării de intervenții, după caz, întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în toate situațiile în care se solicită autorizație de construire, indiferent de sursa de finanțare și forma de proprietate asupra construcției, cu excepția lucrărilor la construcțiile de locuințe individuale personale.

Sumele de bani colectate se vor datora de la data intrării în vigoare a acestei propuneri și se vor păstra la o societate bancară, fiind purtătoare de dobândă.

Un alt amendament stipulează obligația contribuabililor de a vira lunar cotele prevăzute. Contribuțiile trebuie achitate până cel târziu la data semnării procesului verbal de recepție la  terminarea lucrărilor, în caz contrar datorează în plus Casei Sociale a Constructorilor o dobândă legală penalizatoare.

Casei Sociale a Constructorilor îi va reveni o cotă de maximum 10% din fondul constituit din sumele colectate pentru a acoperi cheltuielile legate de administrarea și gestionarea acestui fond.

 

 

 

 

 

Participati la evenimentul organizat de ARENA Constructiilor, joi 7 iunie, la Bucuresti !

Citiți și:

Ce primarii vor primi bani pentru refacerea drumurilor

Bani pentru aeroporturi, mutare conducta de gaz, drum acces

Ansamblu format din 5 blocuri, in apropierea Capitalei

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor nr 3/ mai 2018

Sus
Translate »