Oferte locuri de munca top

Cele mai frecvente motive de respingere a dosarelor instalatorilor de fotovoltaice

Având în vedere faptul că perioada de înscriere a instalatorilor de sisteme de panouri fotovoltaice este în plină desfășurare ( 25 ianuarie – 15 martie 2019), mai multe probleme au fost sesizate în legătură cu dosarele depuse. Acestea vor avea însă șanșa de a fi redepuse sau remediate.

Totuși, ca să vă puteți asgura că dosarul de validare este complet, expunem mai jos cele mai frecevente motive de respingere întâlnite în procesul de verificare a acestora.

Motiv de respingere #1

Lipsa unor documente obligatorii, conform art. 12 din ghidul de finanțare

Cum să evitați respingerea:

Verificați înaintea depunerii dosarului că acesta conține toate documentele obligatorii, este opisat și paginat.

Motiv de respingere #2

Documentele nu sunt depuse în original/copie legalizată/copie certificată „conform cu originalul”, cum prevede ghidul de finanțare

Cum să evitați respingerea:

Verificați înaintea depunerii dosarului de validare că fiecare document este depus conform cerințelor art. 12. Documentele depuse în copie trebuie să conțină mențiunea „conform cu originalul” și să fie semnate de persoana care a realizat conformitatea

Motiv de respingere #3

Certificatele de atestare fiscală prezintă obligații de plată la momentul depunerii dosarului de validare, sau nu sunt semnate/ștampilate

Cum să evitați respingerea:

Verificați ca documentul să fie semnat/ștampilat și să nu evidențieze datorii, înainte de a-l introduce în dosar. Nu se acceptă certificate care prezintă obligații de plată, chiar dacă se depune chitanță sau OP. După ce achitați datoria, solicitați un certificat nou, fără datorii

Motiv de respingere #4

Certificatele de atestare fiscală și/sau certificatul constatator expirate

Cum să evitați respingerea:

Verificați documentul înainte de a-l introduce în dosar. Certificatele au un termen de valabilitate 30 de zile de la data emiterii. Nu se ia în considerare data poștei, ci data înregistrării dosarului de validare la registratura AFM

Motiv de respingere #5

Certificatul constatator depus în formatul electronic, emis prin Serviciul INFOCERT

Cum să evitați respingerea:

Nu se acceptă varianta INFORCERT a acestui document. Se consideră original documentul însușit prin ștampila unității și semnătura conducătorului acesteia

Motiv de respingere #6

În certificatul constatator, obiectul de activitate 4321 – lucrări de instalații electrice nu este autorizat

Cum să evitați respingerea:

Verificați documentul înainte de a-l introduce în dosar. Dacă acest cod nu se regăsește în certificatul constatator, dosarul va fi respins fără posibilitate de remediere

Motiv de respingere #7

Cererea de validare nu respectă formularul prevăzut în Anexa nr. 1 la ghid

Cum să evitați respingerea:

Cererea de validare se regăsește pe https://afm.ro/sisteme_fotovoltaice_ghid_finantare.php

Motiv de respingere #8

Atestatul depus de tip „X” nu include toate competențele de tip B

Cum să evitați respingerea:

Verificați documentul înainte de a-l introduce în dosar. Acesta trebuie să conțină toate competențele de tip B (Bp, Be, Bi și A1) și trebuie să fie valabil la momentul înregistrării dosarului de validare la AFM

Motiv de respingere #9

Din documentele referitoare la existența personalului specializat – inginer profil electric și angajat specializat în instalarea de sisteme de panouri fotovoltaice, nu rezultă codurile REVISAL

Cum să evitați respingerea:

Verificați documentul înainte de a-l introduce în dosar. Acesta trebuie să aibă menționat pentru personalul angajat specializat în instalarea de sisteme de panouri fotovoltaice – codul COR 741103 – REVISAL, iar pentru inginer profil electric – codul COR 2151 – REVISAL. Dacă sunt depuse contracte de muncă, acestea trebuie, obligatoriu, vizate de ITM și să conțină codurile menționate mai sus.

Motiv de respingere #10

Nu este dovedită experiența în montarea sau întreținerea sistemelor de panouri fotovoltaice

Cum să evitați respingerea:

Experiența poate fi dovedită prin:

– depunerea contractelor de execuție și procesele verbale de recepție aferente acestora sau

– depunerea contractelor de întreținere/mentenanță.

 

 

 

Citiți și:

In vestul tarii se pregateste construirea unui mare ansamblu rezidential

Blocuri noi cu 7 si 10 etaje in Bucuresti

Viitoare blocuri cu 12 etaje in zona centrala a Capitalei

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr.8/ nov-dec 2018

Sus
Translate »