RESIDEO

Centura Zalau – etapa 2, in faza de finantare a SF-ului

Aplicația de finanțare pentru reactualizarea Studiului de Fezabilitate, întocmirea Proiectului Tehnic și a Detaliilor de Execuție pentru Varianta de Ocolire a Municipiului Zalău – Etapa 2, între DN 1F km 76+625 – DJ 191C, a fost elaborată și depusă de CNAIR SA, în calitate de beneficiar, în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

Valoarea totală a proiectului este de 7.116.602 lei (inclusiv TVA) .

Varianta de ocolire a municipiului Zalau cu acces din DN 1F (km 76+625) în DJ 191C se află în regiunea Nord-Vest a țării, județul Sălaj.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Studiul de Fezabilitate;
  2. Proiect Tehnic;
  3. Detalii de execuție.

Proiectul va fi finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 75% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională – 4.491.714 lei, 25% contribuția națională (bugetul de stat) -1.497.238 lei, iar restul de 1.127.649 lei reprezintă valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile.

Scopul prezentei aplicații de finanțare este de a promova spre finanțare etapa de proiectare- faza Studiu de Fezabilitate, Proiect Tehnic și Detalii de Execuție pentru Varianta de Ocolire a Municipiului Zalău, între DN 1F km 76+625-DJ 191C. Această etapă constituie primul pas în dezvoltarea infrastructurii de transport rutier prin crearea unor coridoare noi de transport.

Proiectul ”Reactualizare a Studiului de Fezabilitate, intocmire Proiect Tehnic si Detalii de Executie  pentru „Varianta de Ocolire a  Municipiului Zalău – Etapa 2, intre DN 1F km 76+625 – DJ 191C” este inclus în Strategia de Implementare a Master Planului General de Transport, la capitolul IV-Proiecte noi (Core) identificate în MPGT- Variante de ocolire, poziția nr. 6-Varianta de ocolire Zalău, având ca sursă de finanțare Fondul European de Dezvoltare Regională și Bugetul de stat în perioada de programare 2014-2020 și este cuprins în cadrul anexei fără clauza de reformă structurală activată.

Durata proiectului 8 luni.

Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020. , în cadrul Axei Prioritare 2-Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, Componenta 1, Obiectiv Specific 2.1-Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T.

 

Cititi revista ARENA Constructiilor

 ARENA Constructiilor nov – dec 2017 (click aici)coperta-ac8-mare  ARENA Constructiilor , oct 2017  (click aici) coperta-ac7

 

Sus
Translate »