Heidelberg Cement

Construirea fara autorizatie – noi prevederi legale

Articolul de lege  care prevede pedeapsa cu închisoarea pentru cei care execută lucrări de construcții fără autorizație nu va mai fi anulat, ci modificat.  Aceasta a fost propunerea comisiilor de specialitate din Camera Deputaților, care au emis un raport suplimentar, după ce plenul le-a retrimis proiectul. Solicitarea unui raport suplimentar a venit în urma reacției publice negative privind această propunere legislativă.

Astazi plenul Camerei Deputatilor a aprobat proiectul de modificare a Legii 50/1991 , in forma propusă în raportul suplimentar (atasat).

Potrivit propunerii care a trecut cu 183 voturi ”pentru”, constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă executarea fără autorizaţie de construire sau de desfiinţare ori cu nerespectarea prevederilor acesteia a lucrărilor prevăzute la monumentele istorice, indiferent de valoarea lor (lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum și orice alte lucrări).

Este vorba de lucrări care urmează să fie efectuate la toate categoriile de monumente istorice prevăzute de lege – monumente, ansambluri, situri – inclusiv la anexele acestora, identificate în același imobil – teren și/sau construcții, la construcții amplasate în zone de protecție a monumentelor și în zone construite protejate, ori la construcții cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită, stabilite prin documentații de urbanism aprobate.

Noua propunere votată menține anularea pedepsei cu închisoarea pentru:

– lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare și reabilitare privind căile de comunicație de orice fel, drumurile forestiere, lucrările de arta, rețelele și dotările tehnico-edilitare, branșamente și racorduri la rețele de utilități, lucrările hidrotehnice, amenajările de albii, lucrările de îmbunătățiri funciare, lucrările de instalații de infrastructură, lucrările pentru noi capacități de producere, transport, distribuție a energiei electrice și/sau termice, precum și de reabilitare și retehnologizare a celor existente ; (art.3, alin , lit c)

– lucrări de foraje și excavari necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice și a prospecțiunilor geologice, proiectarea și deschiderea exploatărilor de cariere și balastiere, a sondelor de gaze și petrol, precum și a altor exploatări de suprafață, subterane sau subacvatice; (art.3, alin , lit e)

– organizarea de tabere de corturi, căsuțe sau de rulote; (art.3, alin , lit g).

Cele de mai sus vor constitui contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să fie considerate infracţiuni.

 

 

 

 

Citiți și:

Planuri pentru construirea unui ansamblu cu 1000 apartamente

Aproape 2 mil euro pentru borduri de granit si fantani arteziene

A fost aprobata reabilitarea, extinderea si dotarea unui spital judetean

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr.8/ nov-dec 2018

Sus
Translate »