Heidelberg Cement

Contracte cu perioade mai lungi pe piata gazelor naturale

Modul de tranzacționare a gazelor naturale pe piețele centralizate urmează să fie modificat. Astfel, contractele încheiate vor trebui să aibă perioade de livrare mai mari de un an, conform unui proiect de Ordin al Agenției Naționale de Reglementare în Energie – ANRE.

Printre principiile/cerinţele specifice pieţei produselor flexibile pe termen lung se numără

iniţierea unei oferte de vânzare/cumpărare, dar şi introducerea ofertelor de răspuns

pentru acest tip de produs, care vor fi permise oricărui participant înregistrat la piaţa

centralizată de gaze naturale.

Totodată, oferta de vânzare/cumpărare trebuie să conțină cel puțin următoarele

elemente:

* prețul si formula de ajustare a acestuia, care nu poate fi modificată ulterior;

* cantitatea și intervalul în care poate varia aceasta, care nu poate fi modificat ulterior;

* profilul de livrare;

* perioada de livrare, care nu poate fi mai mică de 367 de zile;

Produsele tranzacționate vor trebui să aibă trei caracteristici: cantitatea tranzacţionată în baza unui astfel de contract să fie de 1 MWh/zi sau multiplu întreg de 1 MWh/zi; durata livrării să fie de minimum 367 zile; locul de livrare va fi PVT.

Conform documentului, participarea la tranzacţionare este permisă în condiţiile semnării convenţiei de participare la piaţa centralizată şi, după caz, a încheierii prealabile a unui acord-cadru între operatorul pieţelor centralizate de gaze naturale/terţa parte desemnată de acesta şi participantul la piaţă.

Proiectul de act normativ introduce opțiunea de a fi ofertate și tranzacționate, pe piețele centralizate de gaze naturale, în cadrul segmentelor de piață pe termen mediu și lung, cantități de gaze naturale al căror preț să fie exprimat și în valute (euro/MWh și USD/MWh), în principal pentru stimularea activității de tranzacționare a gazelor naturale din import pe termen mediu și lung. Aceasta în condițiile în care prețul de achiziție de la exportatori este exprimat în valută și se bazează pe o referință externă pieței din România, variabilă lunar/ trimestrial.

De asemenea, este propusă eliminarea obligativității de a supune avizării ANRE convențiile de participare la piețele centralizate de gaze naturale, precum și a procedurilor specifice, acestea fiind însă supuse consultării publice de către operatorii piețelor centralizate de gaze naturale; regulamentele de organizare și funcționare ale acestora vor fi, în continuare, aprobate de către ANRE.

Prin proiect, sunt exceptate de la calculul obligației de tranzacționare pe piețele centralizate din România cantitățile de gaze naturale stabilite de ANRE pentru asigurarea întregului necesar de consum al clienților casnici și al producătorilor de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinată consumului populației, din producția internă curentă și/sau din depozitele de înmagazinare în perioada 1 mai 2019 – 28 februarie 2022.

 

Descărcați aici Proiectul de Ordin ANRE

 

 

 

 

Citiți și:

Proiect cu 7 blocuri, in pregatire

Blocuri cu 11 etaje, in pregatire in zona centrala a Capitalei

Se cauta hala de inchiriat, cu maxim 62 lei/mp/luna

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 3/ mai 2019

Sus
Translate »