Oferte locuri de munca top

Cum arata oficial programul Noua Casa

A intrat în vigoare Programul Noua casă, ce înlocuiește programele anterioare O familie, o casă și Prima casă. Prevederile au fost modificate printr-o Ordonanță a Guvernului (atașată la finalul articolului), publicată în Monitorul Oficial.

Astfel, va putea fi cumpărată cu ajutorul programului orice locuință, alcătuită din una sau mai multe camere, cu terenul, căile de acces, anexele gospodărești, facilitățile, dependințele, dotările și utilitățile aferente acestuia, care satisface cerințele de locuit ale unei persoane sau familii.

În cazul locuințele noi, acestea trebuie să fie recepționate la terminarea lucrărilor cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării finanțării garantate.

De asemenea, sunt considerate locuințe noi inclusiv locuințele supuse unor lucrări de intervenție în vederea consolidării și/sau reducerii riscului seismic recepționate la terminarea lucrărilor cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării finanțării garantate.

Condiții de finanțare

Beneficiarul Programului trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

* la data solicitării creditului garantat declară pe propria răspundere fie că nu deține în proprietate exclusivă sau împreună cu soțul ori soția nicio locuință, indiferent de modul și de momentul în care a fost dobândită, fie că deține în proprietate exclusivă sau împreună cu soțul ori soția cel mult o locuință, dobândită prin orice alt mod decât prin Program, în suprafață utilă mai mică de 50 mp;

* achiziționează o singură locuință, printr-un credit acordat și garantat în condițiile Programului;

* are calitatea de împrumutat în raport cu finanțatorul.

Valoarea finanțării

Valoarea finanțării poate fi de maximum 70.000 euro, echivalent lei, și este compusă din finanțarea acordată de instituția de credit, în valoare de maximum 66.500 euro, și avansul plătit de beneficiar.

Finanțarea acordată de instituția de credit este garantată de stat, prin Ministerul Finanțelor Publice, în procent de maximum 50%, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare aferente finanțării garantate. Aceasta acoperă maximum 95% din prețul de achiziție al locuinței, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinței.

În cazul în care se achiziționează o locuință nouă sau consolidată, valoarea finanțării poate fi cuprinsă între 70.001 euro și maximum 140.000 euro, echivalent lei, și este compusă din finanțarea acordată de instituția de credit, cu o valoare cuprinsă între minimum 59.501 euro și maximum 119.000 euro, la care se adaugă avansul plătit de beneficiar.

În acest caz, finanțarea acordată de instituția de credit este garantată de stat, prin Ministerul Finanțelor Publice, în procent de maximum 60%, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare aferente finanțării garantate, și acoperă maximum 85% din prețul de achiziție al locuinței, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinței.

În cazul provocării unor daune asupra locuinței, ca urmare a producerii unui risc asigurat, de natură a o face improprie utilizării potrivit destinației, beneficiarul va putea achiziționa o a doua locuință în cadrul Programului, cu condiția stingerii creditului contractat inițial în cadrul Programului. Prin locuință improprie utilizării în sensul Programului se înțelege locuința afectată de daune constatate și evaluate la o valoare de cel puțin 50% din valoarea creditului acordat inițial.

Avansul prin Noua Casă

Avansul se plătește de către beneficiar după cum urmează:

*minimum 5% din prețul de achiziție pentru toate categoriile de locuințe, în cazul în care valoarea finanțării este de maximum 70.000 euro, echivalent lei;

*minimum 15% din prețul de achiziție al locuințelor prevăzute la art. 1 alin. (3) și (4), în cazul în care valoarea finanțării este cuprinsă între 70.001 euro și 140.000 euro echivalent lei.

Solicitărilor de acordare a unei finanțări garantate aflate în curs de analiză la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență li se aplică dispozițiile legale în vigoare la data depunerii lor la finanțator.

 

Descărcați aici Ordonanța de urgență nr. 129/2020 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului „O familie, o casă”

 

 

 

 

Citiți și:

Statie betoane, statie asfalt si hala de productie pentru firma unei primarii

Mare constructor, in disputa cu CNAIR

Nou hipermarket, in pregatire langa Bucuresti

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/iulie-august 2020

 

Sus
Translate »