Oferte locuri de munca top

Cum pot fi schimbate conditiile contractelor de achizitie publica

Posibilitățile de modificare a contractului de achiziție publică au fost detaliate într-o nouă instrucţiune a Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice.

În situația în care, pe parcursul derulării unui contract de achiziție publică apare necesitatea unei modificări a condițiilor de implementare stabilite prin clauzele inițiale ale contractului, autoritatea contractantă va stabili, înainte de aprobarea și implementarea acestei modificări, dacă modificarea avută în vedere este fie aplicarea directă a clauzelor contractuale, ce nu necesită interpretare, fie o modificare în condiții excepționale, fie una nesubstanțială, fie una substanțială.

Posibilitățile de modificare a contractului au fost structurate în corelație cu prevederile legale și grupate în  patru categorii:

* Modificare ca urmare a aplicării directe a prevederilor contractelor – modificările rezultate din aplicarea directă a unor clauze contractuale, ce precizează explicit care sunt elementele sau reperele ce vor fi luate în considerare în procesul de implementare, în cazul în care se constată apariţia unei anumite situaţii de fapt, nu reprezintă o modificare a contractului iniţial, ci doar aplicarea prevederilor acestuia, dacă sunt îndeplinite mai multe condiţii;

* Modificări nesubstanţiale – modificările nesubstanţiale ale contractelor aflate în derulare nu reprezintă o nouă atribuire şi nu necesită derularea unei noi proceduri de atribuire pentru a putea fi implementate;
* Modificări în condiţii excepţionale – modificările în condiţii excepţionale trebuie analizate ca modificări de sine stătătoare, independente de cele nesubstanţiale şi care evidenţiază necesitatea de a aduce schimbări importante la soluţia tehnică şi cantităţi suplimentare de lucrări, servicii sau produse pentru a putea finaliza contractul şi atinge indicatorii minimali, respectiv indicatorii de calitate şi performanţă sau indicatorilor de rezultat care împreună alcătuiesc indicatorii tehnico-economici asumaţi de autoritatea contractantă la momentul pregătirii şi lansării procedurii de atribuire.

*  Modificări substanțiale – Dacă o modificare a unui contract de achiziție publică/sectorial în cursul perioadei sale de valabilitate este considerată substanțială, autoritatea contractantă are obligația să  deruleze o nouă procedură de atribuire.

Noua instrucțiune a ANAP detaliază pentru fiecare tip de modificare în parte modalitățile de aprobare și formalizarea efectuării modificării.

 

 

 

 

 

Revista – Rasfoieste revista ARENA Constructiilor , editia iul-aug 2017 (click aici)

TopJobs  –  Oferte locuri de munca in constructii (click aici)

Newsletter – Primesti gratuit stirile ARENA Constructiilor ! click aici!

Sus
Translate »