Oferte locuri de munca top

Cum pot persoanele fizice sa devina verificatori si experti tehnici de gaze

Urmează să fie îmbunătățit procesul de acordare, prelungire, suspendare și retragere a autorizaţiilor pentru verificatorii și experții tehnci din sectorul gazenlor naturale. Aceasta conform unui nou proiect de Ordin ANRE, lansat în consultare publică.

Astfel, calitatea de verificator de proiecte/expert tehnic, conferită prin atestat, se acordă persoanelor fizice în vederea desfăşurării activităţii de verificare a proiectelor tehnice/expertizare a următoarelor obiective:

* conducte de alimentare din amonte aferente producţiei de gaze naturale;

* sisteme de transport al gazelor naturale, sisteme de distribuţie a gazelor naturale, sisteme de distribuţie închise şi magistrale directe ce funcţionează în regim de înaltă presiune;

* sisteme de distribuţie a gazelor naturale, sisteme de distribuţie închise şi magistrale directe ce funcţionează în regim de medie, redusă şi joasă presiune;

* instalaţii aferente activităţii de producere/stocare biogaz/biometan;

* instalaţii tehnologice de suprafaţă aferente înmagazinării gazelor naturale;

* instalaţii GNL.

Pentru participarea la examen, solicitanţii vor depune o cerere însoţită de următoarele documente:

* actul de identitate;

* curriculum vitae, întocmit conform modelului european – europass;

* memoriul de activitate din care să reiasă activităţile de proiectare şi/sau de execuţie/exploatare, după caz, în domeniul de atestare solicitat;

* certificatul de absolvire a unui curs de specialitate în domeniul de atestare solicitat

* dovada achitării tarifului, pentru fiecare tip de atestat solicitat, conform tarifelor aprobate prin ordin al preşedintelui ANRE.

Documentele se pot trimite prin:

* e-mail la adresa instalatori@anre.ro;

* suport magnetic (CD/DVD/MS) transmis/depus la registratura ANRE;

* prin încărcare pe pagina de internet a ANRE;

* prin încărcare în platforma PCUe;

Prelungirea duratei de valabilitate a dreptului de practică

Pentru prelungirea duratei de valabilitate a dreptului de practică, verificatorul de proiecte/expertul tehnic depune la ANRE o cerere, cu minimum 30 de zile înainte de data expirării celor 5 ani de la data emiterii certificatului, sau de la data ultima vizare. Cerere va fi trimisă în format electronic, însoțită de umătoarele documente:

* actul de identitate;

* dovada absolvirii unui curs de pregătire teoretică, desfăşurat în ultimile 12 luni înaintea expirării perioadei de 5 ani de la data emiterii certificatului, sau de la data ultimei vize;

* dovada achitării tarifului, pentru fiecare tip de atestare solicitat, conform tarifelor aprobate prin ordin al preşedintelui ANRE.

Condiții de studii

Condiţiile de studii şi practică în sectorul gazelor naturale necesare pentru participarea la examenul de atestare ca verificator de proiecte sunt:

* absolvirea unei instituţii de învăţământ superior acreditate, în următoarele profiluri/specialităţi din domeniul ştiinţelor inginereşti: petrol-gaze, instalaţii pentru construcţii, alte profiluri/specialităţi conexe activităţilor tehnice din sectorul gazelor naturale;

* vechime în calitatea de instalator autorizat ANRE, tip autorizaţie PGT sau PGD, în funcţie de tipul de atestat solicitat, de minimum 6 ani;

* vechime în muncă, în sectorul gazelor naturale, în activitatea de proiectare, în funcţie de tipul de atestat solicitat, de minimum 8 ani.

 

Descărcați aici Proiectul de Ordin ANRE

 

 

 

 

 

Citiți și:

Peste 400 de apartamente noi, propuse a completa oferta din Bucuresti

Constructii industriale, cu peste 10 mii mp scd, propuse spre demolare

Peste 600 de apartamente noi, in pregatire langa Bucuresti

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 4/iunie 2020

Sus
Translate »